Socialdemokratiska ledamöter och ersättare i Täby kommunfullmäktige 2018-2022

Här är vårt socialdemokratiska lag för ett bättre och jämlikare Täby.
Läs mer

Det socialdemokratiska partiets mål

Att läsa ur stadgarna för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti Antagna av partikongressen 2017 Kapitel 1 Partiets ändamål

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna…

Läs mer

Våra 20 första namn till kommunfullmäktige

Rösta på Socialdemokraterna. Kryssa din kandidat! Här är hela vår lista: http://www.socialdemokraternaitaby.se/val-2018/kommunfullmaktigelista-2018-2022/

 

Läs mer

Debatten fortsätter Socialdemokraterna svarar L om hyresrätter i Ullna Park

I ett svar på Annica Gryheds debattinsändare i Täby Nyheter påstod Ahlgren (L) att kommunala hyresrätter stod i konflikt med att utveckla möjligheterna för sport och friluftsaktiviteter för täbyborna. Självklart finns inga sådana motsättningar läs vår gruppledares svar:

Vi Socialdemokrater har länge stått upp för att Täby behöver ett kommunalt bostadsbolag med hyresrätter. Det behövs för att vi ska få en fungerande bostadssituation i Täby. För oss är det viktigt att det inte stannar vid vackra ord utan att när vi nu har möjligheten i Ullna att förverkliga kommunala hyresrätter – så bör…

Läs mer

Oacceptabelt att barnfamiljer hänvisas till boende på vandrarhem. Rapport från Socialnämnden den 22 mars 2018 av Ghodsi Zolfagarbegi

På Socialnämndens möte den 22 mars lades förslaget till årsredovisning för nämnden fram. Vi godkände förslaget och lyfter samtidigt fram att för oss Socialdemokrater är det oacceptabelt att barnfamiljer med barn under 18 år varit hänvisade till boende på vandrarhem eller motsvarande i bl.a. Älvsjö, Uppsala och Slagsta.

Fram till 16 november 2017 hade vi placerat 18 hushåll och det gäller 19 vuxna personer och 25 barn i vandrarhem. Vandrarhem är ingen lämplig miljö för barn.  Det kan handla om boenden där barnen delar toalett och kök med andra och där det även kan förekomma missbruk. En boendelösning som är tänkt att vara…

Läs mer

Varför vill inte alliansen veta hur står det till med kvaliteten i Täbys gymnasieskolor?

Täby har som målsättning att ha Sveriges bästa skolor. Det är en målsättning som vi socialdemokrater stödjer. Täbys kommunledning berömmer sig också för att eleverna vid Täbys skolor har bland de högsta genomsnittsbetygen i hela landet, Täby befinner sig på plats två av 290 i Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga rapport Öppna jämförelser Gymnasieskola 2017. Det är något som eleverna i Täbys skolor kan känna sig stolta över.

Om Täby kommun kan se det som ett bevis på att man gör rätt är däremot tveksamt. Elevers skolresultat kan allmänt sägas bestämmas av två slags faktorer: sådant som skolan kan respektive inte kan påverka. SKL gör därför i sin rapport flera jämförelser, och i en av dem har de bett Statistiska centralbyrån (SCB) att…

Läs mer

Nyhetsbrev från Annica Gryhed

Valupptakt och de senaste veckorna har det återigen hettat till kring täbypolitiken. Läs Annica Gryheds gruppledare och kommunalråd i opposition senaste nyhetsbrev. I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Valpepp Täbymoderaterna härjar vidare i landstinget Kommunala hyresrätter i Ullna Park Näringsminister Mikael Damberg på besök hos täbyföretag https://mailchi.mp/9d40cc164417/valupptakten-avklarad-och-politiken-i-full-gng-i-tby

Läs mer

Listan spikad – Annica Gryhed fortsatt toppnamn för Socialdemokraterna i Täby

PRESSMEDDELANDE 2018-03-13

I söndags eftermiddag (11 mars) hade  Socialdemokraterna i Täby årsmöte och där fastställdes den socialdemokratiska listan till kommunfullmäktige inför valet 9 september. Listan toppas av nuvarande gruppledaren Annica Gryhed, som därmed fortsatt blir Socialdemokraterna i Täbys kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande. Valkommittén som arbetat fram listan bestod av Niki Shams sammankallande, Conny Fogelström, Rigmor…

Läs mer

Bättre behålla Allégården!

PRESSMEDDELANDE 2018-03-08

På måndagens kommunstyrelse den 5 mars 2018 beslutade det moderatledda allianstyret för Täby kommun att sälja fastigheten Allégården till Ikano vårdboende Holding AB. Allégården är en fastighet för äldreomsorg belägen i Näsbypark, Täby. Den privata aktören Vårdstyrkan har idag driften av omsorgsboendet. –  Vi vet att Täby kommun har framför sig ett ökande behov av…

Läs mer

Sälj inte marken – bygg istället kommunala hyresrätter i Ullna Park!

PRESSMEDDELANDE 2018-03-05

Detaljplanen för Ullna Park omfattar markområdet med och omkring Ullnabacken som ägs av kommunen i form av TFAB. Inom kvartersmarken planeras nya bostäder i form av 350-500 lägenheter. Allianspartierna i Täby avser sälja marken för bostadsutveckling till en privat exploatör genom en markanvisningstävling. – Vi Socialdemokrater har ett bättre förslag. Det är dags att Täby…

Läs mer
facebook Twitter Email