Respektlöst att förhala beslut

I veckans Mitti Täby (nr 22) skriver Annica Gryhed och Ghodsi Zolfagarbegi om den situation med upprepade bordläggningar och en vägran att fatta beslut som har uppstått i socialnämnden. Det är inte bara ett svek mot de som är närmast berörda av beslutet utan ytterst mot alla täbybor.

På kommunfullmäktige den 2 oktober 2017 lämnade Socialdemokraterna i Täby in en motion om att låta ensamkommande unga, som befinner sig i asylprocessen, bo kvar i Täby. Det för att bidra till god integration och att de även efter att de fyllt 18 år ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning. På socialnämndens möte den 11 oktober…

Läs mer

Vi vill garantera att Täbys unga ska kunna flytta hemifrån

Socialdemokraterna i Stockholm stad vill nästa mandatperiod införa en flytta-hemifrån-garanti som omfattar alla mellan 18 och 25 år. Efter att ha byggt fler bostäder än någonsin tidigare i stadens historia och rekordmånga hyresrätter har (S) ambitionen att garantera unga stockholmare ett förstahandskontrakt. Målet att ungdomar ska kunna ha ett eget boende är gemensamt för Socialdemokraterna…

Läs mer

Minst hälften av livsmedlen ska vara ekologiska eller närproducerade!

PRESSMEDDELANDE 2018-05-24

I den nyligen släppta rapporten ”Ekomatcentrum Marknadsrapport Ekologiskt i offentlig sektor 2018” (EkoMatCentrum) placerar sig Täby kommun på plats 166 i ekomatsligan med 22% ekologiska inköp av livsmedel till kommunen. – Plats 166 duger inte. Tyvärr kan vi återigen se hur Täby kommun blir frånsprungen av andra kommuner när det gäller miljöfrågor och ekologisk hållbarhet,…

Läs mer

Så blir Täby både bättre och tryggare

Annica Gryhed och Markus Selin skriver i veckans MittiTäby om att det är dags att byta spår nu och ge verkliga möjligheter till alla täbybor att få växa och blomstra. Ett bättre och tryggare Täby är möjligt.

Mycket i Täby är bra. Vi har en befolkning där en stor andel är både mer högutbildad och friskare än genomsnittet. Vi har låg arbetslöshet, ett gott läge i Stockholmsregionen, Täbyborna startar företag och engagerar sig i civilsamhället. Här är nära till både storstad och natur. Vi ska värna det goda vi har. Täby är…

Läs mer

Ensamkommande i kläm när moderatledda socialnämnden inte klarar att fatta beslut!

Pressmeddelande 2018-05-15

På kommunfullmäktige den 2 oktober 2017 lämnade Socialdemokraterna i Täby in en motion där vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar att låta ensamkommande unga, som befinner sig i asylprocessen, bo kvar i Täby. Det för att de även efter att de fyllt 18 år ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning. På socialnämndens möte den 11 oktober 2017…

Läs mer

Hur vill vi bo i Täby? Öppet möte om bostadsbrist och framtidens Täby

Välkommen till ett öppet möte där vi diskuterar bostadsbristen i Täby och dess möjliga lösningar tillsammans med inbjudna gäster.

I den bostadspolitiska panelen ingår: Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm Kerstin Kärnekull SAR/MSA Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH i Stockholm Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen André Jacquet, styrelseledamot, jagvillhabostad.nu Moderator: Renate Minas Onsdag 16 maj klockan 18-10  Bibliotekets hörsal,  Kulturhuset, Biblioteksgången 13 Vi bjuder på kaffe och bulle. Vi socialdemokrater vill kunna…

Läs mer

Ska pengarna läggas på hög eller komma till nytta för Täbyborna?

Annica Gryhed (S) skriver i debattinsändare i veckan Täbynyheter hur moderaterna samlar in överskott och lägger pengar på hög istället för att se till att de går till välfärd och service till kommunens invånare. Men det finns alternativ; det går att istället satsa på våra barn, unga och äldre och se till att ta de första stegen mot en bättre bostadssituation i Täby. Den 9.e september kan du rösta för ett Täby där vi bryr oss mer om varandra! Läs:

2017 visar Täby kommun ett ekonomiskt resultat som innebär ett överskott om 149 miljoner kronor, 9 av 22 verksamhetsmål nås. Det är dags att fråga oss om de ekonomiska medlen under 2017 hade kunnat hanteras på ett sådant sätt inom verksamheterna att vi uppnått; balanskraven, högre andel av de uppsatta målen och dessutom tillfört Täbyborna…

Läs mer

Nyhetsbrev från Annica Gryhed

Nu finns nytt nyhetsbrev från Annica Gryhed, gruppledare och kommunalråd i opposition för Socialdemokraterna i Täby . I nyhetsbrevet kan du läsa om:

Täby kommuns bokslut för 2017 visar återigen på stora överskott och socialnämnden står ut genom sina överskott samtidigt som tex hemlösa barnfamiljer placeras på vandrarhem långt från Täby. 9 av 22 mål för kommunen uppnås men det moderatledda styret är nöjda ändå. Men visst borde vi kunna nå fler mål och se till att de…

Läs mer

S-förslag: 1 barn = 1 peng Höj kvalitén i förskolan med full förskolepeng!

PRESSMEDDELANDE 2018-04-24

  Socialdemokraterna i Täby vill höja kvalitén på Täbys förskolor. På kommunfullmäktige den 23 april 2018 lämnade Socialdemokraterna i Täby in en motion: ” Full förskole- peng oavsett vistelsetid i förskola”. Motionen vill höja kvalitén i Täbys förskolor genom att föreslå stärkta och mer stabila ekonomiska resurser till förskolorna. Förskolorna föreslås få en enhetlig förskolepeng,…

Läs mer

Fira förstamaj med Socialdemokraterna i Täby!

Tillsammans för trygghet! Kom till Täby torg, Täby C, den 1 maj kl 11 och fira förstamaj med oss Socialdemokrater i Täby!

Det blir tal, artistuppträdanden, barnaktiviteter och bjuds på fika! Efter avslutat firande på Täby torg åker vi gemensamt i abonnerad buss in till Humlegården och det stora första förstamajtåget som går mot Norra Bantorget.

Läs mer
facebook Twitter Email