Mobilförbud för arbetsro och jämlikhet i skolan

I Täby Nyheter v 15 publicerades en stor artikel om Socialdemokraternas vallöfte att införa ett nationellt mobilförbud i skolorna på lektionstid. Trygghet, studiero och fokus på kunskap ska råda i varje klassrum. Socialdemokraterna bygger nu vidare på det största trygghetsprogrammet i modern tid och presenterar flera förslag för ordning och reda i skolan. Vårt oppositionsråd Annica Gryhed uttalade sig om mobilförbudet i artikeln.

” – Praktisk politik handlar om att man måste lösa de problem som finns där på bästa möjliga sätt. Det här är ett problem som behöver lösas, säger Annica Gryhed (S). För socialdemokraterna spelar klassfrågan en viktig roll i diskussionen. Om mobiltelefoner ska användas i undervisningen bör man ha i åtanke att inte alla barn…

Läs mer

Nej tack till 100% män som representanter för Täby kommun!

PRESSMEDDELANDE 2018-04-13

På kommunstyrelsens möte den 9:e april beslutades om tävlingsprogram för arkitekttävlingen Tibble-Åva-triangeln. Målsättningen är en stadsdel där verksamheter, människor, byggnader och offentliga rum bidrar till ett inkluderande stadsliv som skapar värde för alla och som ger ett internationellt avtryck. Här skapas flexibla ytor som ger förutsättningar för innovation och synergier mellan skolor, näringsliv, idrott och…

Läs mer
facebook Twitter Email