Nomineringsanmodan

Efter varje val omprövas alla förtroendeuppdrag i den kommunala politiken. Valresultatet och förhandlingar med de övriga partierna i kommunen bestämmer vilka poster vi får att tillsätta. Medlemmar i Socialdemokraterna i Täby uppmanas därför att nominera personer de känner förtroende för till olika uppdrag - antingen bestämda eller obestämda. Som det största oppositionspartiet i Täby har vi platser i alla nämnder, styrelser, utskott och bolag.

Valberedningen har från Styrelsen för Socialdemokraterna i Täby fått i uppdrag att ta fram personer som ska besätta olika uppdrag i kommunen (se längst ner). Då antalet uppdrag samt uppdragens art ännu inte är helt klart innehåller nomineringsanmodan en anmodan till personer som är intresserade av ett politiskt uppdrag här i Täby och anmodan omfattar…

Läs mer
facebook Twitter Email