Verksamhetsplan

Här kan du läsa och ladda hem Socialdemokraterna i Täbys alternativa Verksamhetsplan och alternativa skuggbudget. VP 19 ver 4  

Läs mer

Agneta nytt oppositionsråd i Täby!

Agneta Lundahl Dahlström, 58 år, har av Socialdemokraterna i Täby valts till nytt kommunalråd i opposition. Agneta har en lång erfarenhet av kommunalpolitiken i Täby, de senaste fem åren som gruppledare i barn- och grundskolenämnden och sedan 2002 som ersättare och ledamot av kommunfullmäktige. Agneta är född och uppvuxen i Gustafs i Säters kommun i…

Läs mer

Nomineringsanmodan

Efter varje val omprövas alla förtroendeuppdrag i den kommunala politiken. Valresultatet och förhandlingar med de övriga partierna i kommunen bestämmer vilka poster vi får att tillsätta. Medlemmar i Socialdemokraterna i Täby uppmanas därför att nominera personer de känner förtroende för till olika uppdrag - antingen bestämda eller obestämda. Som det största oppositionspartiet i Täby har vi platser i alla nämnder, styrelser, utskott och bolag.

Valberedningen har från Styrelsen för Socialdemokraterna i Täby fått i uppdrag att ta fram personer som ska besätta olika uppdrag i kommunen (se längst ner). Då antalet uppdrag samt uppdragens art ännu inte är helt klart innehåller nomineringsanmodan en anmodan till personer som är intresserade av ett politiskt uppdrag här i Täby och anmodan omfattar…

Läs mer
facebook Twitter Email