Aktuellt

Verksamhetsplan

Här kan du läsa och ladda hem Socialdemokraterna i Täbys alternativa Verksamhetsplan och alternativa skuggbudget. VP 19 ver 4  

Läs mer

Agneta nytt oppositionsråd i Täby!

Agneta Lundahl Dahlström, 58 år, har av Socialdemokraterna i Täby valts till nytt kommunalråd i opposition. Agneta har en lång erfarenhet av kommunalpolitiken i Täby, de senaste fem åren som gruppledare i barn- och grundskolenämnden och sedan 2002 som ersättare och ledamot av kommunfullmäktige. Agneta är född och uppvuxen i Gustafs i Säters kommun i…

Läs mer

Socialdemokratiska ledamöter och ersättare i Täby kommunfullmäktige 2018-2022

Här är vårt socialdemokratiska lag för ett bättre och jämlikare Täby.
Läs mer

Vårt valbudskap gäller även efter valet – välfärden först!

I veckans Täby Nyheter (v43) publicerar Annica Gryhed (S) gruppledare och kommunalråd i opposition debattinsändare om att Socialdemokraterna i Täby står fast vid sitt valbudskap. Välfärden för barn, ung aoch äldre går före skattesänkningar och att lägga avsatta budgetmedel på hög. Läs:

Det är budgettider och de styrande partierna slår sig för bröstet att Täby kommun har utsetts av Dagens Samhälle som landets näst effektivaste kommun. De områden som granskats är hela välfärdsområdet. Men vad innebär Täby kommuns effektivitet i praktiken? När vi läser 2018 års delårsrapport kan vi läsa att: Nämndernas verksamhet åter går med stora…

Läs mer

S: Lyssna på revisionen och skaffa en långsiktig bostadspolitik!

PRESSMEDDELANDE 2018-10-23

På senaste kommunstyrelsemötet behandlades svar på Revisionens rapport om integrationsarbetet i Täby kommun. Socialdemokraterna uppmanar kommunstyrelsens majoritet att förändra bostadspolitiken till en mer långsiktig sådan i enlighet med revisionens rekommendationer. I revisionsrapporten påpekas att ”Det saknas idag en långsiktighet i bostadsfrågan. Vår bedömning är att en sådan långsiktighet är nödvändig” vidare påpekas att kommunen (Täby)…

Läs mer

Nomineringsanmodan

Efter varje val omprövas alla förtroendeuppdrag i den kommunala politiken. Valresultatet och förhandlingar med de övriga partierna i kommunen bestämmer vilka poster vi får att tillsätta. Medlemmar i Socialdemokraterna i Täby uppmanas därför att nominera personer de känner förtroende för till olika uppdrag - antingen bestämda eller obestämda. Som det största oppositionspartiet i Täby har vi platser i alla nämnder, styrelser, utskott och bolag.

Valberedningen har från Styrelsen för Socialdemokraterna i Täby fått i uppdrag att ta fram personer som ska besätta olika uppdrag i kommunen (se längst ner). Då antalet uppdrag samt uppdragens art ännu inte är helt klart innehåller nomineringsanmodan en anmodan till personer som är intresserade av ett politiskt uppdrag här i Täby och anmodan omfattar…

Läs mer

Det socialdemokratiska partiets mål

Att läsa ur stadgarna för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti Antagna av partikongressen 2017 Kapitel 1 Partiets ändamål

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna…

Läs mer

Behåll Åkerby äldreomsorgsboende – Socialdemokraterna motsätter sig nedläggning

PRESSMEDDELANDE 2018-09-21

På socialnämnden den 19 september beslutade den moderatledda alliansen att lägga ner Åkerby äldreomsorgsboende. Socialdemokraterna vill istället se att Täby kommun tar över verksamheten och utvecklar den. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet om avveckling och de konsekvenser det får för de boende på Åkerby äldreomsorgsboende. – Täbys äldre kommuninvånare blir allt fler. Det är anmärkningsvärt…

Läs mer

Varför mörkar M sin egen politik?

Annica Gryhed (S) gruppledare skriver i veckans Mitti Täby om Moderaternas vägran att svara på hur de vill hantera kommunens mark och fastigheter. Visst hade det varit bra om svar getts till väljarna innan valet! Men frågorna om kommunens tillgångar, planering och ekonomi kvarstår. Läs:

Mot bakgrund av både stora utförsäljningar som täbymoderaterna drivit igenom och att de gjort klart att de vill sälja all mark i Åva-Tibbletriangeln ställde jag en enkel och rak fråga angående de kommunala mark och fastigheterna: Hur ser moderaternas totala utförsäljningslista av täbybornas tillgångar ut? När svaret kom så blir det tydligt att det vill…

Läs mer

TACK!

Tack till alla Täbybor som har gett Socialdemokraterna sin röst och förtroende! I Täby fick vi ökat antal röster i alla tre val, kommun-, landsting- och riksdagsval. I kommunvalet ökar vi med över 370 röster och behåller vår ställning och våra åtta mandat i kommunfullmäktige. Därmed är vi en av få kommuner i Stockholmsregionen där…

Läs mer
facebook Twitter Email