10 förslag för ett Täby som håller ihop!

Mycket är bra i Täby. Men visst kan Täby bättre? Vi Socialdemokrater har förslag för hur vi får ett Täby som håller ihop. Ett jämlikare Täby där alla får del av god välfärd, livschanser och framtidstro inte fördelas efter plånbokens storlek, ålder eller ursprung.

 Ta del av våra förslag och kom med och arbeta för ett bättre Täby för alla!

• Bygg ungdomsbostäder för Täbys unga – möjliggör för dem att bo kvar i kommunen.

• Ett kommunalt bostadsbolag med hyresrätter – så säkrar vi tillgången på hyresrätter i Täby och ser till att vi får en värdig social bostadspolitik.

• Halvera kulturskoleavgifter – föräldrars ekonomi ska inte vara ett hinder för barn att lära sig att spela ett instrument, sjunga i kör eller spela teater.

• Etablera ett Sportotek i Täby – det ska vara lätt att prova på en ny sport eller friluftsaktivitet.

• Fler fältassistenter – det ska finnas vuxna där våra unga finns.

• Inrätta en Brukarombudsman för personer som omfattas av LSS – så stärker vi samarbetet och kunskaperna inom LSS för brukarna och deras anhöriga.

• Handlingsplan för HBTQ för ett inkluderande Täby – här ska alla höra till och välkomnas.

• Planera det nya Täby med barnperspektiv – när kommunen växer ska det fortfarande vara barnvänligt att bo och leva här.

• Inför krav om kollektivavtal och schyssta villkor vid
kommunens upphandlingar – bra villkor gör att vi får seriösa utförare och företag till kommunen.

• Inför ett integrationsråd där civilsamhälle, lokalt näringsliv och kommun kan samverka för en god integration.

Bli medlem idag!

https://www.socialdemokraterna.se/engagera-dig/bli-medlem/

facebook Twitter Email