Behåll Åkerby äldreomsorgsboende – Socialdemokraterna motsätter sig nedläggning

PRESSMEDDELANDE 2018-09-21

På socialnämnden den 19 september beslutade den moderatledda alliansen att lägga ner Åkerby äldreomsorgsboende. Socialdemokraterna vill istället se att Täby kommun tar över verksamheten och utvecklar den. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet om avveckling och de konsekvenser det får för de boende på Åkerby äldreomsorgsboende.

– Täbys äldre kommuninvånare blir allt fler. Det är anmärkningsvärt att vi inte kan vara överens om över partigränserna att vi behöver fler äldreomsorgsplatser i vår kommun och inte färre! Det ska vara tryggt att åldras i Täby och vi Socialdemokrater anser att det ska finnas äldreomsorgplatser i Täby för våra äldre. Det kommer vi att fortsätta kämpa för. Här hade vi chansen både att ha kvar platserna och stärka den kommunal regin i vår kommun, säger Annica Gryhed, (S) gruppledare och kommunalråd i opposition.

Med nedläggningen försvinner ytterligare 11 äldreomsorgplatser från Täby. Tidigare har Lyktans äldreomsorgplatser avvecklats. I utredningen i ärendet (ärende 11 SON 19/9) fanns förslag om att återta Åkerby äldreomsorgsboende i kommunalregi och även att se om Lyktan fd lokaler kunde användas. https://doc.taby.se/handlingar/Socialnämnden/2018/2018-09-19/Handlingar/09.01%20Tjänsteutlåtande%20Åkerby%20äldreboende.pdf

– Det här är riktigt illa! Det finns i socialnämnden sedan länge en full medvetenhet om att de privata äldreomsorgsboendena i kommunen inte förbinder sig att förmedla sina platser till just Täbys äldre invånare. Nu har vi en brist på äldreomsorgsplatser i kommunen och med det här beslutet blir den än värre, säger Ghodsi Zolfagarbegi, (S) gruppledare i socialnämnden.

– Vi yrkade återremiss på ärendet för att komplettera utredningen med en plan för hur kommunen kan överta driften av Åkerbyvägen och även utreda hur den kan samordnas och kompletteras med ett öppnande av bottenvåningen på Lyktan, säger Ghodsi Zolfagarbegi (S).

facebook Twitter Email