Debatten fortsätter Socialdemokraterna svarar L om hyresrätter i Ullna Park

I ett svar på Annica Gryheds debattinsändare i Täby Nyheter påstod Ahlgren (L) att kommunala hyresrätter stod i konflikt med att utveckla möjligheterna för sport och friluftsaktiviteter för täbyborna. Självklart finns inga sådana motsättningar läs vår gruppledares svar:

Vi Socialdemokrater har länge stått upp för att Täby behöver ett kommunalt bostadsbolag med hyresrätter. Det behövs för att vi ska få en fungerande bostadssituation i Täby. För oss är det viktigt att det inte stannar vid vackra ord utan att när vi nu har möjligheten i Ullna att förverkliga kommunala hyresrätter – så bör vi ta chansen!

Ahlgren (L) menar att det inte går eftersom att en förutsättning för att få till bland annat en skidbacke i området är att marken säljs. Det är så klart inte sant! Konflikten är konstlad. Det går att både ha kommunala hyresrätter i Täby och en skidbacke på Ullnatippen. Så har vi haft det förr. Varför inte lösa skidbackefrågan i dialog med föreningslivet?

Under lång tid har vi i Täby haft en politisk styrning som verkat för produktion av bostadsrätter i kommunen och främjande av ombildning av hyresrätter. 2016 färdigställdes 12 hyresrätter i Täby. Vi Socialdemokrater vill annat. På den just nu skakiga bomarknaden efterfrågar för tillfället byggherrarna att få bygga fler hyresrätter i vår kommun. Det är bra, men vi behöver ända öka inslaget av hyresrätter i Täby och se till att vi bygger sådana som vi är säkra på inte kommer att ombildas. Så får vi ett Täby som håller ihop med fritid och boende för alla!

 

Annica Gryhed, kommunalråd i opposition (S)

facebook Twitter Email