Diskutera de verkliga frågorna om Täbys framtid

Moderaterna och deras företrädare Johan Algernon gör allt för att försöka missleda täbyborna om Socialdemokraternas inställning i täbypolitiken. Vi anklagas i svepande ordalag för att vara skolfientliga. Annica Gryhed, kommunalråd i opposition (S) svarar.

En av de bärande idéerna i socialdemokratin är att jämlika förutsättningar för alla till en god utbildning är en rättighet och en förutsättning för individens frihet. Genom den offentligt finansierade svenska skolan har vi också kunnat bygga Sverige starkt och konkurrenskraftigt.

Det är bra att Johan Algernon (M) lyfter betydelsen av en god utbildning och där är vi helt överens. Men det är djupt missvisande med den bild Algernon försöker sätta av Socialdemokraternas politik i Täby. De ärenden som hänvisas till handlar i korthet och i sin kärna om hur Täby kommun ska sköta sin ekonomi, hantera sina markinnehav och förvalta täbybornas gemensamma egendom på ett strategiskt och långsiktigt hållbart vis – för kommuninvånarnas bästa.

Vi Socialdemokrater anser att den av moderaterna inslagna vägen där såväl ekonomiskt som strategiskt synnerligen värdefulla fastigheter och mark säljs ut närmast slentrianmässigt inte är en god ordning. De kommande decennierna kommer täbyborna få betala priset för dessa misstag. Vi kan tyvärr även konstatera att täbymoderaterna med allianskollegor gärna hittar skäl till att de inte kan upplåta sin egen parkmark till tillfälliga flyktingbostäder till behövande barnfamiljer, men däremot gärna säljer kommunal parkmark till stora bolag.

Så istället för att svepande anklaga Socialdemokraterna med påhitt om skolfientlighet, så vore det ärligare att ta den verkliga diskussionen om hur Täby kommun ska hantera sitt mark- och fastighetsinnehav. Ska så mycket som möjligt säljas av så att de som är verksamma i Täby idag kan ha så låg skatt som möjligt? Eller ska vi satsa på en långsiktigt hållbar ekonomi där Täby, även några decennier fram i tiden, är en fortsatt rik kommun som har rådighet, goda planeringsföruttsättningar genom mark och fastigheter? Det är en framtidsfråga som kräver ansvar.

Annica Gryhed, gruppledare och kommunalråd i opposition (S)

facebook Twitter Email