Ensamkommande i kläm när moderatledda socialnämnden inte klarar att fatta beslut!

Pressmeddelande 2018-05-15

På kommunfullmäktige den 2 oktober 2017 lämnade Socialdemokraterna i Täby in en motion där vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar att låta ensamkommande unga, som befinner sig i asylprocessen, bo kvar i Täby. Det för att de även efter att de fyllt 18 år ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning. På socialnämndens möte den 11 oktober 2017 lämnade Ghodsi Zolfagarbegi (S) in en skrivelse där socialnämndens ställningstagande och svar om de ensamkommande som fyllt 18 och är i asylprocessen och deras situation och framtid i Täby begärdes svar på.

I nuläget flyttas ungdomar från kommunen till asylboenden runt om i landet när de fyller 18 år. Socialdemokraterna i Täby vill se ett ökat ansvarstagande från Täby kommun och ett beslut att låta de ensamkommande unga bo kvar i kommunen. Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om fördela ut till alla kommuner ett kommunbidrag för att underlätta att ungdomarna få bo kvar i sin kommun och fullfölja sin skolgång. Täby använder inte de ekonomiska medel de får till att låta ungdomarna bo kvar.

Ärendet har varit uppe till behandling i socialnämnden fyra gånger: 2017-12-13, 2018-02-21, 2018-03-21, 2018-04-18 och samtliga gånger bortlagts av den moderatledda majoriteten. Bordläggning har önskats två gånger av L, en gång C och i sista mötet av KD.

– Vi har valt att inte delta i bordläggningen och har ifrågasätt det i samtliga nämndmöten. För oss är det viktigt att Täby tar sitt ansvar för att ge ungdomar trygghet och bidrar till en bättre integration säger Ghodsi Zolfagarbegi gruppledare socialnämnden (S).

Nästa möte med socialnämnden är onsdag den 16 maj kl 18.00

– Det är mycket allvarligt det vi ser ske i den lamslagna socialnämnden. Det moderatledda styret har inte förmågan att fatta beslut. Det är inte bara ett svek mot de som direkt drabbas av de bordlagda besluten utan ytterst mot alla täbybor, säger Annica Gryhed kommunalråd i opposition (S).

För mer information:
Annica Gryhed
Gruppledare, kommunalråd i opposition (S)
076/6439802
annica.gryhed@taby.se

Ghodsi Zolfagarbegi
2:e v ordf. Socialnämnden och fullmäktigeledamot (S)
073/6251917

facebook Twitter Email