Erbjud Täbys ungdomar kommunala sommarjobb

PRESSMEDDELANDE 2017-12-21

Socialdemokraterna anser att Täby kommun bör erbjuda fler sommarjobb till Täbys ungdomar. För många unga är feriejobb den första kontakten med arbetslivet. Därför har Socialdemokraterna i Täby lagt en motion om ett öka antalet kommunala feriejobb i Täby till sommaren 2018.

Under 2017 fick endast 74 ungdomar sommarjobb genom kommunen. Av dessa var endast 14 inom äldreomsorgen och ingen ungdom fick jobb inom förskolan. Endast en tredjedel av platserna gick till flickor, dvs. endast 22 flickor fick feriejobb med hjälp av kommunen. Hittills har feriejobben varit reserverade för personer med någon form av funktionsnedsättning.

– Ett sommarjobb är ofta en erfarenhet som påverkar framtiden. Den unge får nya erfarenheter, ökat självförtroende, sysselsättning och nya kontakter. Långt ifrån alla har egna kontakter, många behöver hjälp för att få den första erfarenheteten av arbetslivet. Ett första jobb leder ofta till nästa jobb. Att ha referenser och erfarenheter kan vara avgörande för den unges väg ut i arbetslivet, säger motionären Eva Mattsson Franzen (S).

– Vi Socialdemokrater ger oss inte, Kommunen har en viktig uppgift i att hjälpa till med sommarjobb. Sommarjobb kan vara en smart strategi för att bryta könsmönster och bidra till den framtida rekryteringen. Vi vet att det är brist på personal inom bland annat förskola, vård och omsorg. Genom sommarjobb kan kommunen fånga upp de unga för att locka in dem till arbetsfält där det i framtiden kommer att behövas finnas arbetskraft, säger Annica Gryhed, kommunalråd i opposition (S).

 

För mer information kontakta:

Motionär, Eva Mattsson Franzen (S) 073/7022933

alt.

Gruppledare, Annica Gryhed 076/6439802

Kommunalråd i opposition (S)

annica.gryhed@taby.se

facebook Twitter Email