Ett socialt hållbart Täby – Verksamhetsplan 2018 med tilläggsbudget

Idag släpper Socialdemokraterna i Täby sitt alternativ med tilläggsbudget till den moderatledda Alliansens verksamhetsplan för Täby 2018.

Vi Socialdemokrater prioriterar att Täby ska vara en kommun för alla. Därför storsatsar vi i vårt alternativ på barn och unga med bland annat; satsningar på förskolan som skall möjliggöra mindre barngrupper och mer flexibla öppettider, noll-taxa för barn- och ungdomsidrotten i Täby kommuns lokaler, hallar och planer, satsning för att främja arbetet komma till rätta med psykisk ohälsa hos skoleleverna i grundskolan samtidigt ska arbetet intensifieras med både fler fältassistenter och ökade resurser till arbetet med de unga som varken går i skola eller arbetar. Vi vill även ge uppdraget att utarbeta en policy som förhindrar vräkning av barnfamiljer. Alla barn och unga har rätt till en trygg, utvecklande uppväxt där de blir sedda och får en bra grund för vuxenlivet.

Vi vill dessutom stärka kvaliteten i äldreomsorgen, återinrätta en kommunal hemtjänst som alternativ och stärka stödet till de anhöriga som tar hand om äldre och funktionsnedsatta.

– I vårt Täby bryr vi oss om varandra. Här i Täby bor barn, unga, de som är i mitt i livet och äldre. Vi lägger en alternativbudget som ser till att vi tar steg mot att alla täbybor ska kunna känna trygghet, frihet och gemenskap. I vårt Täby är vi solidariska. Jag är mycket stolt över att presentera våra förslag. De ger samlat en skattehöjning med 16 öre, där varje öre går till ett socialt hållbart Täby som gör oss rustade inför såväl dagens som morgondagens utmaningar, säger Annica Gryhed kommunalråd i opposition (S).

För ett socialt hållbart Täby behövs såväl bostäder för alla, en god integration av våra nyanlända och att vi bryr oss om varandra i högre grad. Därför satsar Socialdemokraterna i Täby i sitt alternativ till verksamhetsplan 2018 på bildandet av ett kommunalt bostadsbolag så att Täby kommun kan ta sitt bostadsförsörjningsansvar, ett integrationsråd där krafter från såväl politiken, det civila samhället och det lokala näringslivet kan mötas och samverka.

Vi satsar också för att Täby ytterligare ska stärka sina ambitioner med att utvecklas till en miljösmart kommun. Täby kommun är i och står inför fortsatt tillväxt de närmaste decennierna. Det är bra att vi bygger bostäder för att möta bostadsbristen. Men byggandet bör också i högre grad riktas så att vi möter behovet av ungdomsbostäder och hyresrätter till rimliga priser.

– Utbyggnaden av Täby ställer stora krav på en god planering och vi Socialdemokrater vill därför se att en övergripande trafikplan med trafikstrategi utarbetas både för att lösa Täbys nuvarande problem med stockningar och trafikflöden, men också för att tillse att vi skapar goda lösningar för framtiden. En hållbar framtid med en god miljö för framtida generationer är viktiga för oss Socialdemokrater. Vi vill använda upphandlingsverktyget skarpare och dessutom inrätta en särskild klimat- och energirådgivare, säger Annica Gryhed (S).

För mer information: Läs förslaget i sin helhet Socialdemokraternas VP18 med tilläggsbudget och ändringsförslag: Uppdaterat budgetförslag siffersatt i enlighet med förslag till KF 2017 ETT SOCIALT HÅLLBART TÄBY till KF 20171127

Uppdaterat budgetförslag siffersatt i enlighet med förslag till KF 2017


 

För kontakt:

Annica Gryhed                                                              

Kommunalråd i opposition (S)

076/6439802

annica.gryhed@taby.se

facebook Twitter Email