Het debatt – men fortsatt nej till kommunala hyresrätter i Täby

På måndagens kommunfullmäktige 18/12 -17 i Täby behandlades Socialdemokraternas motion “Täby kommun bör bilda ett kommunalt bostadsbolag” daterad 2 november 2015. Täby kommun är sedan slutet av 1990-talet en av 14 kommuner i landet som saknar ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Moderaterna sålde då det kommunala Täbyhus med ca 2000 lägenheter. Majoriteten av dessa har sedan ombildats.

– I Täby har vi inte en fungerande bostadssektor idag. Täbys unga tvingas ut ifrån kommunen då det inte finns bostäder inom kommunen som är ekonomiskt nåbara för dem. Situationen att bostäderna inom kommunen inte möter invånarnas behov delar våra unga med andra grupper. Täbybor med svagare ekonomi eller de som av andra skäl efterfrågar hyresrätter har mycket svårt att få bostad i kommunen, säger Annica Gryhed kommunalråd i opposition (S).

I Täby planeras de kommande decennierna att byggas ca 17 000 bostäder. Bostadsbyggandet är till överväldigande del planerat som bostadsrätter. Täby kommun är efter Vallentuna den kommun i landet som har högst andel bostadsrätter i flerbostadshus, 89 % (SCB 2014) http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Bostadsbyggande-och-ombyggnad/Bostadsbestand/87469/87476/Behallare-for-Press/388316/

– Den absolut viktigaste faktorn för att åstadkomma en god social hållbarhet i en kommun med Täbys profil är hyresrätter. För att en kommun skall kunna ta sitt bostadsförsörjningsansvar är en avgörande pusselbit ett allmännyttigt bostadsbolag. Täby kommun saknar ett sådant idag. För att öka valfriheten av boendeformer i kommunen, bereda trygga boenden för bredare grupper av Täbys befolkning och den frihet det innebär att kunna flytta hemifrån för våra unga så bör Täby kommun återinföra ett kommunalt bostadsbolag. Så kan man bygga upp ett stabilt bestånd av hyresrätter, säger Annica Gryhed (S).

Efter en het debatt som gick till votering avslogs motionen av moderaterna, centerpartiet och kristdemokraterna.
https://www.youtube.com/watch?v=sqsVmmgJL54 från: 1:29:28

– Trots avslaget visar debatten i kommunfullmäktige att alltfler erkänner att det ensidiga byggandet av bostadsrätter som det moderatledda alliansstyret driver nu inte fungerar som lösning på bostadsbristen i vår kommun. Även stödet för ett kommunalt bostadsbolag i Täby växer, konstaterar Annica Gryhed (S)

facebook Twitter Email