Höjt barnbidrag och lägre skatt för Sveriges pensionärer

Regeringen har presenterat sitt förslag till budget för 2018. En av nyheterna är att den S-ledda regeringen höjer barnbidraget samt studiebidraget för gymnasiestuderande med 200 kronor från och med mars nästa år.

– Socialdemokraterna sätter välfärden först. Regeringen prioriterar barnfamiljer och de äldre med höjt barnbidrag och skattesänkningar för pensionärerna. Samtidigt som statsfinanserna stärks med avbetalningar på statsskulden så tas viktiga steg för att öka jämlikheten i Sverige och i Täby, säger Annica Gryhed(S), kommunalråd i opposition.

Regeringen gör också stora satsningar på en jämlik kunskapsskola samt barns och ungas hälsa. För Täbys del innebär det ett tillskott i storleksordningen 4,7 miljoner kronor. Därutöver gör regeringen ett resurstillskott till kommunsektorn som motsvarar 27,8 miljoner kronor för en kommun av Täbys storlek.

Med en ökande befolkning kommer ett ökat behov av sjukvård. Den S-ledda regeringen fortsätter stärka upp sjukvården och i Stockholms län tilldelas förlossningsvården 204,8 miljoner kronor och övriga sjukvården stärks samtidigt med 843 miljoner kronor.

När Sverige står starkt ska det märkas i vardagen även för pensionärer. I Täby får de får pensionärer som har ca 10 000 och knappt 17 000 kronor per månad sin skatt samma skatt som de som jobbar. Skatten sänks även för de med inkomster från ca 17 000 upp till knappt 35 000 kronor per månad. Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att sluta den orättvisa klyftan i beskattning mellan pension och lön helt och hållet år 2020. Läs mer: http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/09/prop.-2017181/

För mer information, kontakta:

Annica Gryhed, kommunalråd i opposition (S) Täby

Mobil: 076/643 9802 mail: annica.gryhed@taby.se

facebook Twitter Email