Hur mycket av Täby vill M sälja?

I veckans MittiTäby begär vår gruppledare Annica Gryhed svar från moderaternas Erik Andersson angående hur mycket av Täby de vill sälja ut. Det är en mycket ekonomiskt kortsiktig politik som de för och täbyborna förtjänar ett svar innan valet den 9 september. Läs:

De senaste 10 åren har moderatstyrda Täby kommun sålt mark och fastigheter för över en miljard kronor. Det innebär förutom att kommunens ekonomi har varit dopad av engångsförstärkningar av kassan, också att vi nu har ett läge i styrningen av Täby där vi måste tänka efter noga hur vi förvaltar täbybornas gemensamma tillgångar. Hur ska vi ta hand om och använda den kommunala mark och de fastigheter som fortfarande ägs av kommunen?

Moderaterna har tex de senaste åren sålt Löttinge gård, sin mark på Galoppfältet och nu senaste även sålt fastigheten Allégården som är ett äldreomsorgsboende. Milstensskolans försäljning är just nu under prövning i förvaltningsrätten. Nyligen har de dessutom gjort klart att de vill sälja hela det stora kommunala markområdet i Tibble-Åva-triangeln, där nu skolor och idrottsanläggningar ligger.

Från socialdemokraterna anser vi att det är viktigt att styra kommunen på ett sådant sätt att Täby kan vara en välskött kommun även för våra barn och barnbarn. Då behöver kommunen också i framtiden äga såväl grönområden som byggbar mark och skolor och äldreboenden. Det som moderatstyret i Täby talar mycket tyst om är att de säljer ut alltmer av kommunens tillgångar för att till varje pris hålla dagens kommunalskatt låg. Det är en mycket kortsiktig politik.

Därför bör Erik Andersson moderaternas listetta, innan valet den 9 september, för täbyborna öppet redovisa och svara på frågan: Hur ser moderaternas totala utförsäljningslista av täbybornas tillgångar ut?

 

facebook Twitter Email