Låt de ensamkommande unga stanna i Täby!

PRESSMEDDELANDE 2017-10-03

På gårdagens kommunfullmäktige den 2 oktober lämnade Socialdemokraterna i Täby in en motion där vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar att låta ensamkommande unga, som befinner sig i asylprocessen, bo kvar i Täby. Det för att de även efter att de fyllt 18 år ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning.

Under 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka asyl. Många har fått vänta länge på besked och under asylprocessen hinner flera av dem fylla 18 år. Då är de i lagens mening att betrakta som vuxna och förväntas flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden, ofta i en annan kommun långt bort.

– Ungdomar har rotat sig i kommunen och får flytta till okänd ort. Täby kommun har hittills haft en mycket låg profil i flyktingmottagandet; kommunledningen brukar hänvisa till bristen på bostäder. Nu har kommunen en möjlighet att visa sin goda vilja genom att ta ett solidariskt ansvar för de unga som redan finns här, säger Annica Gryhed, kommunalråd i opposition (S)

I nuläget flyttas ungdomar från kommunen när de fyller 18 år. Socialdemokraterna i Täby vill se ett ökat ansvarstagande från Täby kommun och ett beslut att låta de ensamkommande unga bo kvar i kommunen. Kommunbidraget, 195 miljoner kronor, som regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om fördelas ut till kommunerna för att underlätta att ungdomarna få bo kvar i sin kommun och fullfölja sin skolgång.

– Det finns solidaritet och empati bland Täbys medborgare. Låt oss ta vara på den. Denna grupp unga finns redan här, de går i gymnasiet och det vore olyckligt om de tvingas bort från sina kompisar, sin vardag och sin trygghet, säger Eva Mattsson Franzén fullmäktigeledamot (S).

 

För kontakt:

 Annica Gryhed                                                              

Kommunalråd i opposition (S)

076/6439802

annica.gryhed@taby.se

 

Eva Mattsson Franzén

Fullmäktigeledamot (S)

073-7022933

e.franzen@telia.com

 

 

 

facebook Twitter Email