Låt trygga resor för funktionsnedsatta gå före ideologisk trångsynthet!

För många barn, unga och äldre med funktionsnedsättning är det mycket svårt att själv ta sig eller resa med allmänna kommunikationer. De blir därför helt hänvisade till så kallade turbundna resor dvs. hjälp med transport till sin dagliga verksamhet, korttidstillsyn, skola eller arbete.

Täby kommun har nu sedan alltför lång tid haft olika problem kring de turbundna resorna. Det har drabbat de av våra innevånare som har störst behov av samhällets stöd. Det har handlat om bristande kunskaper om funktionsnedsättningar, långa väntetider, felkörningar och till och med uteblivna resor. Det är inte acceptabelt!

Täby kommun gick i våras ut med två upphandlingar för att få en ny leverantör av resorna. Ingen leverantör på marknaden var beredd att ens lämna anbud. För att ha en lösning på plats till efter semestrar och sommarlov tecknades till slut ett direktupphandlat avtal. En dyr och dålig lösning och dessutom fortsätter problemen!

Vi Socialdemokrater anser att Täby kommun måste ha en långsiktig trygg lösning för de turbundna resorna. Många barn och vuxna är beroende av att resorna till och från deras dagliga verksamhet fungerar. Det är ett ansvar som anständigheten kräver att kommunen löser!

Nu måste det moderatledda alliansstyret kasta de ideologiska skygglapparna överbord! Uppenbart löser inte marknaden alltid allting bäst. Det är därför på tiden att Täby kommuns politiska ledning inser allvaret och använder sig av den möjligheten till fullt ansvar som vi har: egen regi.

Vi vill därför uppmana till att alternativet kommunalt drivna turbundna resor ses över på allvar. Låt tryggheten gå före ideologisk trångsynthet!

 

Annica Gryhed (S), gruppledare; Ghodsi Zolfagarbegi (S), 2.e vice ordförande socialnämnden; Eva Mattson Franzén (S) fullmäktigeledamot

 

facebook Twitter Email