Mobilförbud för arbetsro och jämlikhet i skolan

I Täby Nyheter v 15 publicerades en stor artikel om Socialdemokraternas vallöfte att införa ett nationellt mobilförbud i skolorna på lektionstid. Trygghet, studiero och fokus på kunskap ska råda i varje klassrum. Socialdemokraterna bygger nu vidare på det största trygghetsprogrammet i modern tid och presenterar flera förslag för ordning och reda i skolan. Vårt oppositionsråd Annica Gryhed uttalade sig om mobilförbudet i artikeln.

” – Praktisk politik handlar om att man måste lösa de problem som finns där på bästa möjliga sätt. Det här är ett problem som behöver lösas, säger Annica Gryhed (S).

För socialdemokraterna spelar klassfrågan en viktig roll i diskussionen. Om mobiltelefoner ska användas i undervisningen bör man ha i åtanke att inte alla barn har samma ekonomiska förutsättningar.

– Jag välkomnar mobilförbud som ett förtydligande och för oss är det en fråga om arbetsro och jämlikhet. Om man av pedagogiska skäl behöver mobilen i undervisningen ska det vara skolans uppgift att erbjuda de verktygen till alla elever, säger Annica Gryhed. ”

Artikeln i  sin helhet: http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/oenighet-om-mobilforbud-anda-in-i-klassrummet/reprdp!7QCzXuyXWBBnuNPJPry36Q/

facebook Twitter Email