Nej tack till 100% män som representanter för Täby kommun!

PRESSMEDDELANDE 2018-04-13

På kommunstyrelsens möte den 9:e april beslutades om tävlingsprogram för arkitekttävlingen Tibble-Åva-triangeln. Målsättningen är en stadsdel där verksamheter, människor, byggnader och offentliga rum bidrar till ett inkluderande stadsliv som skapar värde för alla och som ger ett internationellt avtryck. Här skapas flexibla ytor som ger förutsättningar för innovation och synergier mellan skolor, näringsliv, idrott och kultur. Även nya bostäder och en stadsdelspark, som stärker visionen, ska inrymmas. Projektet ska rymmas under kommunens övergripande vision: Täby utvecklas med frihet och trygghet för en hållbar framtid.

Kommunstyrelsen beslutade även om en jury om nio personer. Varav sju utses av Täby kommun och två av Sveriges Arkitekter. Den moderatledda alliansen beslutade att tillsätta sju män som representanter för Täby kommun. SAR utser två kvinnor. Socialdemokraterna yrkade återremiss för att få nytt förslag på jury som hade jämställd fördelning av juryledamöter. Då majoriteten avslog yrkandet reserverade sig Socialdemokraterna mot juryns sammansättning.

– Det borde vara en självklarhet för alla oberoende av partifärg att inte utse endast manliga representanter för Täby till juryn. Att som Moderaterna gör hänvisa till att det råkar vara så att det den här gången är det bara män som uppbär rätt kompetenser och uppdrag för att kunna medverka i juryn faller på sin egen orimlighet. Det är 2018, jämställdhet borde vara normen, även i Täby. Jag är övertygad om att det finns många kvinnor som tjänstgör i Täby kommun med rätt kompetens för att ingå i juryn som ska bedöma arkitektförslagen, säger Annica Gryhed, kommunalråd i opposition (S).

– Hållbarhet är viktigt och särskilt viktigt är att vi stärker den sociala hållbarheten i Täby och våra nya stadsdelar. I begreppet social hållbarhet ingår jämställdhet. Därför anser vi Socialdemokrater att den nya stadsdelen bör kännetecknas av jämställdhet hela vägen, från bedömning, planering och till slutlig stadsdel. säger Annica Gryhed (S).

För mer information:
Annica Gryhed
Gruppledare, kommunalråd i opposition (S)
076/6439802
annica.gryhed@taby.se

facebook Twitter Email