Oacceptabelt att barnfamiljer hänvisas till boende på vandrarhem. Rapport från Socialnämnden den 22 mars 2018 av Ghodsi Zolfagarbegi

På Socialnämndens möte den 22 mars lades förslaget till årsredovisning för nämnden fram. Vi godkände förslaget och lyfter samtidigt fram att för oss Socialdemokrater är det oacceptabelt att barnfamiljer med barn under 18 år varit hänvisade till boende på vandrarhem eller motsvarande i bl.a. Älvsjö, Uppsala och Slagsta.

Fram till 16 november 2017 hade vi placerat 18 hushåll och det gäller 19 vuxna personer och 25 barn i vandrarhem. Vandrarhem är ingen lämplig miljö för barn.  Det kan handla om boenden där barnen delar toalett och kök med andra och där det även kan förekomma missbruk. En boendelösning som är tänkt att vara tillfälligt blir tyvärr ofta långvarig och påverkar måendet och skolgången hos barnen. Det är en miljö där barnens intressen inte är i fokus och som strider mot FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta händer samtidigt som Socialnämnden redovisade en positiv avvikelse mot budget på 66.7 mnkr år 2016 och 41,7 mnkr år 2017.

I SCB.s medborgarundersökning från 2017 framgår tydligt att för Täby kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Gator och vägar, Miljöarbete samt Stöd för utsatta personer som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index.

Läs fler nämndrapporter: http://www.socialdemokraternaitaby.se/var-politik/aktuella-namndrapporter/

facebook Twitter Email