Öka insynen och delaktigheten i kommunpolitiken

PRESSMEDDELANDE 2018-02-09

På Kommunfullmäktige den 12 februari 2018 lägger Socialdemokraterna i Täby en motion: ”Inför allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige”

Demokrati och delaktighet går hand i hand. Från politikens sida bör vi uppmuntra Täbys medborgare till att delta, fråga och engagera sig i politiken och utvecklingen av vår kommun även mellan valen. I Täby kommun använder vi av oss av medborgardialog vid stadsutvecklingsprojekt. Då får medborgarna möjlighet att komma till tals, ställa frågor och få svar från politiker. Men det finns också andra frågor som kan intressera medborgare och där de bör få möjlighet att ställa en enkel fråga till ansvarig politiker.

– Vi Socialdemokrater vill öka täbybornas insyn och delaktighet i kommunpolitiken, därför föreslår vi att Täby kommun inför allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige, säger Annica Gryhed kommunalråd i opposition (S).

Många kommuner har .möjligheten i form av allmänhetens frågestund vid varje eller vissa i förväg bestämda kommunfullmäktigemöten. I SCB.s medborgarundersökning 2017 efterfrågar Täbys invånare mer insyn och inflytande.

– Vid införande av allmänhetens frågestund skulle folk ha möjlighet att komma till kommunfullmäktige och ställa en fråga till någon politiker som sedan har möjlighet att besvara den. Det skulle bereda medborgarna möjlighet att få raka svar på sakfrågor om vad som sker i kommunen. Det tycker vi Socialdemokrater är viktigt, säger Annica Gryhed (S).

facebook Twitter Email