Respektlöst att förhala beslut

I veckans Mitti Täby (nr 22) skriver Annica Gryhed och Ghodsi Zolfagarbegi om den situation med upprepade bordläggningar och en vägran att fatta beslut som har uppstått i socialnämnden. Det är inte bara ett svek mot de som är närmast berörda av beslutet utan ytterst mot alla täbybor.

På kommunfullmäktige den 2 oktober 2017 lämnade Socialdemokraterna i Täby in en motion om att låta ensamkommande unga, som befinner sig i asylprocessen, bo kvar i Täby. Det för att bidra till god integration och att de även efter att de fyllt 18 år ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning.

På socialnämndens möte den 11 oktober 2017 lämnade Socialdemokraterna in en skrivelse där socialnämndens ställningstagande och svar om de ensamkommande som fyllt 18 efterlystes. Vi väntar fortfarande.

Månaderna går och ärendet har nu varit uppe till behandling i socialnämnden fem gånger: 2017-12-13, 2018-02-21, 2018-03-21, 2018-04-18, 2018-05-16 och samtliga gånger bortlagts av den moderatledda majoriteten. Bordläggning har önskats tre gånger av L, en gång C och en gång av KD.

Från Socialdemokraterna står vi inte bakom de upprepade bordläggningarna. Tiden får inte bara gå, utan för oss är det viktigt att Täby tar sitt ansvar för att ge ung domarna trygghet och att bidra till en bättre integration.

Det är faktiskt mycket allvarligt det vi ser ske i den lamslagna socialnämnden, där det moderatledda styret nu inte har förmågan att fatta beslut i en viktig fråga.

Det är inte bara ett svek mot de som direkt drabbas av de bordlagda besluten utan ytterst mot alla täbybor. Vi politiker är valda att till att representera Täbyborna och fatta beslut för kommunen. Att bordlägga gång på gång visar inte bara på att Alliansstyret i Täby inte klarar sin uppgift – utan är också respektlöst mot våra grundläggande demokratiska spelregler!

Annica Gryhed, kommunalråd i opposition (S) och Ghodsi Zolfagarbegi, 2:e v ordf.Socialnämnden (S)

facebook Twitter Email