S: Fler hyresrätter till Täby

I veckans Täbynyheter och även i Vallentunanyheter skriver Annica Gryhed (S) och Jaana Tilles (S) om att nu när det ska byggas många bostäder i våra nordostkommuner så går Socialdemokraterna i både Täby och Vallentuna till val på att vi bygger fler hyresrätter.

Täby och Vallentuna, är en del av en expansiv Stockholmsregion, som växer och lockar till sig människor för arbete, utbildning och företagande. I och med Sverigeförhandlingen så avtalades att Stockholms läns nordostkommuner ska få en förstärkt kollektivtrafik, med en förlängd Roslagsbana som går hela vägen in till Stockholms Central via Odenplan. Det kommer möjliggöra snabbare och effektivare resor och ytterligare öka våra kommuners attraktivitet.

En välfungerande kollektivtrafik anpassad efter den ökande befolkningen är avgörande, inte bara för Täbys och Vallentunas fortsatta tillväxt, utan också för att skapa en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar storstadsregion.

I Sverigeförhandlingen åtog sig våra kommuner att i utbyte mot förlängningen av Roslagsbanan bygga nya bostäder. Det innebär att de närmste 20 åren ska Täby ska bygga 16 200 och Vallentuna 5600 bostäder.

Men det är inte bara trafik och infrastruktur som bygger en hållbar framtid, en viktig pusselbit är just bostäder och framförallt vilka bostäder vi bygger. Våra kommuner kännetecknas av att vi har en stor brist på framförallt hyresrätter. Det drabbar både våra invånares möjligheter att välja passande boende, men också våra kommuners utveckling.

För att öka den sociala hållbarheten i våra kommuner behöver vi bygga fler hyresrätter! Vi Socialdemokrater anser att det är endast genom en kraftigt ökad andel hyresrätter i det bostadsbestånd vi nu ska bygga som våra ungdomar kan få en möjlighet att flytta hemifrån, som de som arbetar i omsorg och handel i våra kommuner också kan bo här och de som är äldre kan få en verklig chans, att när de säljer villan flytta till en mer lättskött hyreslägenhet.

Vi Socialdemokrater i Täby och Vallentuna går till val på att vi vill ta chansen och bygga fler hyresrätter i våra kommuner. Så får vi socialt hållbara och framgångsrika nordostkommuner och ett samhälle som håller ihop!

Annica Gryhed, kommunalråd i opposition (S) Täby

Jaana Tilles, kommunalråd i opposition (S) Vallentuna

facebook Twitter Email