S-förslag: 1 barn = 1 peng Höj kvalitén i förskolan med full förskolepeng!

PRESSMEDDELANDE 2018-04-24

 

Socialdemokraterna i Täby vill höja kvalitén på Täbys förskolor. På kommunfullmäktige den 23 april 2018 lämnade Socialdemokraterna i Täby in en motion: ” Full förskole- peng oavsett vistelsetid i förskola”.

Motionen vill höja kvalitén i Täbys förskolor genom att föreslå stärkta och mer stabila ekonomiska resurser till förskolorna. Förskolorna föreslås få en enhetlig förskolepeng, med fullt utbetald förskolepeng för varje barn, oavsett vistelsetid på förskolan. På så sätt får varje förskola en bättre och mer förutsägbar ekonomi.

– Vi vill värna både kvalitén och mångfalden av förskolor i Täby. Därför vill vi införa en enhetlig nivå på förskolepengen för barn i förskolan oavsett vistelsetid. Det gör att förskolorna får stärkta medel att bedriva en god pedagogisk verksamhet. Det ska vara ekonomiskt möjligt att driva även mindre förskolor, säger Agneta Lundahl Dahlström, 2:e v ordf Barn- och grundskolenämnden och fullmäktigeledamot (S).

Med dagens ersättningssystem så drabbas små förskolor, med få avdelningar, väldigt hårt om flera av deras barn går deltid p g a föräldraledighet eller studier.

Trots Allianspartiernas införande av den s k sommarpengen 2016 så har fortsatt små förskolor svårt att få ekonomin att gå ihop och några har t o m tvingas lägga ner under 2017. Men med en enhetlig nivå på ersättningen skulle det i många fall vara möjligt att fortsätta bedriva verksamhet, säger Agneta Lundahl Dahlström (S).

Socialdemokraterna anser att alla förskolor ska vara av hög kvalitet och stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik plats. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

I stora barngrupper riskerar barnen att inte bli sedda och inte få den trygghet och det lärande som de har rätt till. Se Skolverkets riktlinjer https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/pressmeddelanden-2016-1.244816/nya-riktmarken-ska-bidra-till-mindre-barngrupper-1.245981

Idag ser vi att alltför många barn i Täby går i för stora barngrupper. Det måste vi ändra på! Med full förskolepeng och en tydligare styrning från politiken skulle det bli möjligt att minska barngruppernas storlek och arbeta mot Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek. Det skull gynna såväl barn som personal och förbättra förskolornas kvalité, säger Annica Gryhed, gruppledare och kommunalråd i opposition (S).

 

För mer information:                                                  

Annica Gryhed                  

Gruppledare, kommunalråd i opposition (S)

076/6439802

annica.gryhed@taby.se

 

Agneta Lundahl Dahlström

2:e v ordf Barn- och grundskolenämnden och fullmäktigeledamot (S

070/5086395

facebook Twitter Email