S: Lyssna på revisionen och skaffa en långsiktig bostadspolitik!

PRESSMEDDELANDE 2018-10-23

På senaste kommunstyrelsemötet behandlades svar på Revisionens rapport om integrationsarbetet i Täby kommun. Socialdemokraterna uppmanar kommunstyrelsens majoritet att förändra bostadspolitiken till en mer långsiktig sådan i enlighet med revisionens rekommendationer.
I revisionsrapporten påpekas att ”Det saknas idag en långsiktighet i bostadsfrågan. Vår bedömning är att en sådan långsiktighet är nödvändig” vidare påpekas att kommunen (Täby) inte har någon allmännytta. I kommunstyrelsens och socialnämndens svar står att läsa: ”Att det inte finns någon allmännytta i kommunen är en faktor som kan försvåra flöden när det gäller att nyanlända efter etableringstiden ska hitta ett eget boende.”
– Från Socialdemokraterna menar vi att den insikten som här öppet skrivs ut bör leda till större handlingskraft än vi kan se hos det moderatledda styrets yttrande och politiska handling hittills. En allmännytta bör bildas och åter byggas upp och krafttag bör tas för att bereda plats för såväl gruppen nyanlända som andra grupper som har svårt att med köpkraft införskaffa ett boende i kommunen, kommenterar Annica Gryhed (S) gruppledare och kommunalråd i opposition.

– Vi begärde också att den här viktiga revisionsrapporten borde tas vidare till kommunfullmäktige för behandling och en diskussion som är öppen för Täbys medborgare att lyssna till. Vi beklagar att det moderatledda styret räds en öppen diskussion om integrationsarbetet. Vi behöver mer demokrati och transparens och öppen diskussion och inte mindre i vår kommun! säger Annica Gryhed (S)

Ta del av revisonens rapport i sin helhet: https://www.taby.se/kommun-och-politik/politik-och-beslut/kommunfullmaktige/revision/
Kommunstyrelsens protokoll: https://doc.taby.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2018/2018-10-15/Protokoll%20KS%202018-10-15.pdf
För mer information:
Annica Gryhed
Gruppledare, kommunalråd i opposition (S)
076/6439802
annica.gryhed@taby.se

facebook Twitter Email