S: Man ska kunna leva hela livet i Täby

I veckans Mitti Täby skriver Annica Gryhed och Markus Selin om att det är dags för en annan bostadspolitik i Täby. Vi lovar att införa ungdomsbostäder, bygga minst 30% hyresrätter och återinrätta ett kommunalt bostadbolag.

Moderaterna i Täby sålde ut allmännyttan och det kommunala bostadsbolaget år 1999. Idag råder rekordstor bostadsbrist i Sverige liksom i Täby. Enligt SCB ligger Täby i Sverigebotten både i andel befintliga hyresrätter och byggandet av nya. Allmännyttans uppdrag är att bygga och förvalta hyresrätter för alla. Bostadsförsörjningsansvaret ligger på kommunerna enligt lag. Det duttas i Täby och envist hoppas moderaterna på att marknaden ska lösa problemen med njugg hantering av planmonopol och markägande. Tiden talar sitt språk, nånannanismen fungerar ej. Moderaterna har abdikerat från det viktigaste verktyget: allmännyttan.

Dagligen möter vi unga som vill flytta hemifrån till sitt första egna hem, äldre som vill kunna hyra sin lägenhet efter villaförsäljning, människor som vill flytta till arbete och studier. Hyresrätten är grunden till en dynamisk arbets- och bostadsmarknad. Täbys arbetsgivare har mycket svårt att rekrytera arbetskraft vilket även tydligt framgick i Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet. Täby hamnar på nedre halvan bland landets alla kommuner. Ur ett samhällsperspektiv blir konsekvensen lägre tillväxt, minskade intäkter, problem för våra företag och sämre välfärd. Nu krävs nya tag.

Politiken måste sätta mål och styra för att vi ska få ett hållbart samhällsbygge. Marknaden är viktig, men dess aktörer har som främsta mål att bygga kapital – inte bostäder och samhälle. Det behövs fler hyresrätter med rimliga hyror. Allmännyttans uppgift är att agera långsiktigt, bygga hyreslägenheter efter behov som finns och förverkliga en generell bostadspolitik, integrerad hyresmarknad med både allmännyttiga och privata hyresvärdar.

Vårt löfte till täbyborna är att ta ansvar för bostadspolitiken och införa ungdomsbostäder, bygga minst 30 % hyresrätter och återinrätta ett kommunalt bostadsbolag. Du ska kunna leva i Täby från vaggan till graven. Här ska valfrihet råda. Täby kan och ska bidra till en dynamisk och framgångsrik Stockholmsregion.

 

Annica Gryhed (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Markus Selin (S), riksdagskandidat, Täby

facebook Twitter Email