Så blir Täby både bättre och tryggare

Annica Gryhed och Markus Selin skriver i veckans MittiTäby om att det är dags att byta spår nu och ge verkliga möjligheter till alla täbybor att få växa och blomstra. Ett bättre och tryggare Täby är möjligt.

Mycket i Täby är bra. Vi har en befolkning där en stor andel är både mer högutbildad och friskare än genomsnittet. Vi har låg arbetslöshet, ett gott läge i Stockholmsregionen, Täbyborna startar företag och engagerar sig i civilsamhället. Här är nära till både storstad och natur.

Vi ska värna det goda vi har. Täby är en kommun med de bästa förutsättningar. Just därför vet vi att Täby kan bättre. I årtionden har tekno-ekonomiska argument, förment affärsmässighet och kortsiktighet prioriterats i moderaternas Täby. Från utförsäljningen av Täbys allmännyttiga bostadsbolag, den olagliga utförsäljningen av Tibble gymnasium, privatiseringsiver och finansiering av skattesänkningar med markutförsäljningar till dagens tråkiga Täbykoppling i haveriet med Nya Karolinska sjukhuset.

Det är dags att byta spår nu och ge verkliga möjligheter till alla täbybor att få växa och blomstra. Det vill vi Socialdemokrater göra genom att se till att förskolorna i Täby får ökade resurser och mindre barngrupper, att våra äldre har den självklara rätten till ett omsorgsboende i Täby av högsta kvalitet och genom att främja och utveckla förenings- och kulturliv, med bredd, spets och gemensamma mötesplatser.

En av Täbys största utmaningar är, efter långvarig försummelse, bostadssituationen. Idag är det många täbybor som tvingas flytta från kommunen då de bostäder som finns och byggs inte möter behoven. Därför vill vi satsa på hyresrätter för unga, barnfamiljer och äldre. Du ska inte behöva köpa en bostad för att kunna bo i Täby.

Oberoende av bakgrund, genom alla livsfaser ska Täby vara en kommun attraktiv att växa upp i, för boende, arbetsliv och företagande. I vårt Täby ska alla tillåtas att växa och ha samma möjligheter i livet.

Det går att kombinera god ekonomisk hushållning med en politik där vi bryr oss mer om varandra. Tillsammans kan vi bygga ett bättre och tryggare Täby – där alla får plats.

Annica Gryhed (S) Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande Täby

Markus Selin (S) Socialdemokraternas kandidat till riksdagen, Täby

Publicerat v 21 2018 Mitti Täby
facebook Twitter Email