Så vill vi bli äldre i Täby!

Täbys äldre kommuninvånare blir allt fler, mycket tack vare bättre hälsa och goda levnadsvanor. Därmed ökar kraven på en kvalificerad äldreomsorg och ett tryggt boende. Vi socialdemokrater känner ansvar för våra äldre. Vi vill ha:
  • Rätt att bo kvar och åldras tryggt i vår hemkommun!
  • Äldre- och omsorgsboende i varje större kommundel.
  • Kommunal och privat hemtjänst med hög kompetens.

 

Foto & Copyright: MartinaHuber/Socialdemokraterna

 

Förslag för en bättre och tryggare ålderdom i Täby:

Trygghetsboende Många äldre upplever att ensamheten är svår. Vi vill att Täby skapar trygghetsboenden, även kallad mellanboenden, med hyresrätt. Där ska finnas tillgång till matservering, hobbyverksamhet, hemtjänst, m.m.

Rätt att åldras tryggt i Täby Varje större kommundel bör ha ett äldre- och omsorgsboende, gärna i kommunal regi för att förstärka valfriheten. Täby ska planera för egna omsorgsboenden, inte upphandla platser i andra kommuner. Vårt löfte för kommande mandatperiod är att bygga ett första kommunalt trygghetsboende och därefter fortsätta en utbyggnad som möter behoven.

Korttidsboende Täby saknar idag egna korttidsboenden. Vi vill återinföra denna viktiga avlastning för de anhöriga.

Hemtjänst Täby kommun har avskaffat den kommunala hemtjänsten. Vi vill att den återskapas. Kommunen ska erbjuda hemtjänst med hög kompetens och personaltäthet, för att säkerställa en god kvalitet i omsorgen.

Mötesplatser/träffpunkter I varje större kommundel ska det finnas en mötesplats/träffpunkt där aktiviteter kan anordnas och bokas in. Mötesplatserna ska vara öppna för alla åldrar och främja, aktivitet och föreningsliv.

Kollektivavtal Omsorgspersonalen ska ha trygga anställningsvillkor och kollektivavtal, vilket också finns för små företag.

Utbildning Alla hemtjänstföretag ska regelbundet genomföra kompetens-höjande utbildningar. Dessa ska dokumenteras på hemsidan.

Uppföljning Kommunens uppföljning av hemtjänstföretagen ska ske regelbundet och dokumenteras på hemsidan.

Miljöstödjande arbete Vi föreslår hemtjänstzoner där privata och ideella aktörer kan verka. Personalen kan reducera sina resor – och sin stress.

Biståndsbedömning Vi vill föra en dialog med de äldre och deras anhöriga, om vad den äldre anser att han/hon behöver, utan tidspress.

Äldrenämnd En äldrenämnd ska behandla alla frågor om omsorg för äldre.

Äldreplan En äldreplan krävs för en genomgång av kommande behov. 

Äldrestödjare I Täby kommun finns idag endast en äldrestödjare på halvtid. Tjänsten bör ökas till en heltid. Kommunen ska arbeta förebyggande och erbjuda olika aktiviteter såsom daglig promenad eller tidningsläsning.

Bort med skräpkosten! Täby kommun ska ställa krav vid upphandlingen och servera en smakfull och kvalitetsmärkt mat, anpassad till de äldre.

 

Vi vill att Täby ska vara en bra kommun att bo i genom livets olika faser, med olika behov och med olika ekonomisk situation.

Vi vill ha ett Täby för alla, ung som gammal!

facebook Twitter Email