Sälj inte marken – bygg istället kommunala hyresrätter i Ullna Park!

PRESSMEDDELANDE 2018-03-05

Detaljplanen för Ullna Park omfattar markområdet med och omkring Ullnabacken som ägs av kommunen i form av TFAB. Inom kvartersmarken planeras nya bostäder i form av 350-500 lägenheter. Allianspartierna i Täby avser sälja marken för bostadsutveckling till en privat exploatör genom en markanvisningstävling.

– Vi Socialdemokrater har ett bättre förslag. Det är dags att Täby kommun tänker nytt och vågar satsa på de behov av bostäder som faktiskt finns i kommunen. Därför föreslå vi att ett alternativt förslag tas fram för de här kvarteren i Ullna Park där kommunen behåller marken och bygger kommunala hyresrätter, säger Annica Gryhed, kommunalråd i opposition (S).

Täby kommun är sedan slutet av 1990-talet en av 14 kommuner i landet som saknar ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Moderaterna sålde då det kommunala Täbyhus med ca 2000 hyreslägenheter. I Täby planeras de kommande decennierna närmare 17 000 bostäder, till allra största del bostadsrätter. 10-15 % planeras i nuläget som privata hyresrätter.

– Bostadspolitiken i Täby fungerar inte. Den moderatledda alliansen bygger fel. De som mest behöver en lägenhet har ofta inte råd att köpa en bostadsrätt. Den alltför ensidiga inriktningen på bostadsrätter inskränker dessutom valfriheten. Det finns inte heller något som garanterar att en privat fastighetsägare inte låter ombilda hyresrätterna till bostadsrätter, säger Annica Gryhed (S).

Arninge-Ullna är ett av Täby kommuns större utbyggnadsområden. Området har goda kommunikationer med närhet till såväl E18 som norrortsleden. Här finns också lättillgänglig tillgång till skiftande naturområden.

– Marken i Ullna Park bör vi behålla och använda klokt med att här bygga de första kommunala hyresrätterna i Täby på decennier. Så kan vi garantera att det finns hyresrätter även i framtiden för vår befolkning. Vi måste bygga så att det passar olika behov och olika faser i livet. Vi vill se kommunala hyresrätter och ungdomsbostäder i Ullna Park. Det skulle kunna gå att göra något riktigt bra här, säger Annica Gryhed (S)

För kontakt:

Annica Gryhed
Kommunalråd i opposition (S)
076/6439802
annica.gryhed@taby.se

facebook Twitter Email