Ska pengarna läggas på hög eller komma till nytta för Täbyborna?

Annica Gryhed (S) skriver i debattinsändare i veckan Täbynyheter hur moderaterna samlar in överskott och lägger pengar på hög istället för att se till att de går till välfärd och service till kommunens invånare. Men det finns alternativ; det går att istället satsa på våra barn, unga och äldre och se till att ta de första stegen mot en bättre bostadssituation i Täby. Den 9.e september kan du rösta för ett Täby där vi bryr oss mer om varandra! Läs:

2017 visar Täby kommun ett ekonomiskt resultat som innebär ett överskott om 149 miljoner kronor, 9 av 22 verksamhetsmål nås. Det är dags att fråga oss om de ekonomiska medlen under 2017 hade kunnat hanteras på ett sådant sätt inom verksamheterna att vi uppnått; balanskraven, högre andel av de uppsatta målen och dessutom tillfört Täbyborna mer nytta och värde?

Vi hade kunnat använda del av överskottet till att under 2017 erbjuda Täbys ungdomar 250 sommarjobb, fler fältassistenter hade kunnat anställas, kulturskolans avgifter hade kunnat vara halverad. Förskolan kunde fått ökade ekonomiska resurser för att minska barngrupperna och ge personalen en bättre arbetssituation. Barn- och ungdomsidrotten hade kunnat stöttas med fria hall- och plantider. Vi hade också kunnat börja uppföra tillfälliga ungdoms- och sociala bostäder för att möta den skriande bostadsbristen i vår kommun. Mycket hade kunnat göras – det kan konstateras att den moderatledda majoriteten avstod och i stället samlade pengar på hög.

År 2017 gjorde återigen socialnämnden det största överskottet. Ändå placerade Täby kommun 2017 18 bostadslösa barnfamiljer på vandrarhem i bl.a. Älvsjö, Uppsala och Slagsta, trots skola och förskola i Täby. Brister konstaterades i hemtjänsten och korttidsplatser saknades i Täby.

Det är i den ekonomiska verkligheten 2017, som M, L, KD och C i Täby säger sig inte ha råd eller möjlighet att skaffa fram värdiga boenden för de nyanlända barnfamiljer som anvisats till vår kommun. Nu placeras familjerna på 2 års basis på ett nedlagt hotell, utan möjlighet till normalt familjeliv. Inte heller vill det moderatledda styret planera framåt – för att lösa situationen framgent på ett bättre sätt!

Jag är som socialdemokrat övertygad att Täby kan bättre vad gäller ansvarstagande, omsorg om socialt utsatta och i byggandet och planerandet av ett ekologiskt och socialt hållbart Täby. Den 9:de september är det val, lägg din röst på Socialdemokraterna och för ett Täby där vi bryr oss mer om varandra!

Annica Gryhed, kommunalråd i opposition (S)

facebook Twitter Email