Sommarjobb till Täbys unga!

Sommarjobb är det bästa sättet att ge unga en första erfarenhet av arbetslivet, att uppleva den glädje och stolthet det ger att intjäna sin första lön. Därför vill vi Socialdemokrater att Täby kommun i samarbete med det lokala näringslivet ska erbjuda sommarjobb till alla Täbys unga mellan 15 – 18 år som söker och inte får på annat vis.

2017 erbjöds endast 74 unga sommarjobb av den moderatstyrda kommunen. Det är vi långtifrån nöjda med. Vi vet att Täby kan bättre och mer. Socialdemokraterna ser de unga som en investering i framtiden. Vi ger oss inte sommarjobb ska prioriteras!

Läs mer här: https://annicagryhed.com/2018/06/08/socialdemokraterna-lovar-sommarjobb-till-tabys-unga/

facebook Twitter Email