Täby kan göra mer för företagen

I veckans Mitti Täby skriver Annica Gryhed, kommunalråd i opposition (S) och Markus Selin, vice ordförande Socialdemokraterna i Täby om att Täby kan göra mer för företagen. Företagsklimatets utveckling i Täby måste vändas.

I Svenskt Näringslivs ranking för lokalt företagsklimat faller Täby kommun för andra året i rad. Nu med tio placeringar och hamnar på 22:a plats.

Fler företag är viktiga för oss socialdemokrater. Fler företag ger fler jobb, fler karriärer, livschanser och i slutändan mer resurser att fördela till välfärden.

2017 sänkte moderatledda Täby skatten igen, men det visar det sig nu återigen att låg skatt inte är en garanti för ett gott klimat för företagande. Kategorier med direkt bäring på politiken som Kommunens service, Tillgång till kompetens och Tillämpning av lagar och regler pekar mot de styrande i Täbypolitiken: Moderaterna. Attityder hos allmänheten, tjänstemän såsom media sticker ut negativt och dessa bottnar direkt på alla oss ledare i kommunen. Förändring krävs.

Vi möter många småföretagare i Täby som driver sina rörelser med små marginaler, tidsnöd och liten personalstyrka. Med knappa villkor och med stora individuella uppoffringar är det viktigt att kontakter och stöd i kommunens handläggning fungerar snabbt och lätt. Tyvärr kan vi se att det brister även här.

Vi vill se ett företagarvänligt Täby med ordning och reda. Tillståndsgivning ska gå snabbt och handläggningen ska vara tydlig. Med utbyggnaden av Täby har vi chansen att bygga bostäder för en breddad arbetsmarknad tillika kompetensförsörjning för våra företagare.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar på små och mellanstora företag bland annat genom Växa-stödet för den först anställda utvidgas till att också omfatta aktie- och handelsbolag. Beskattningen av personaloptioner förändras så att möjligheterna för unga, små företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner förbättras. Med stora satsningar på kunskapslyft och utbildning underlättas rekrytering.

Mycket görs på nationell nivå, men även Täby måste återta ledartröjan för ett företagarvänligt klimat. En aktiv näringslivspolitik är i högsta grad en kommunpolitisk fråga. Vi vill ha Sveriges bästa företagare och företagsklimat. Vi kan bättre.
Annica Gryhed, kommunalråd i opposition (S), Markus Selin, vice ordförande Socialdemokraterna i Täby och egenföretagare

facebook Twitter Email