Trygghet och omsorg i Täby

Vår gemensamma välfärd gör Sverige unikt. När välfärden fungerar vågar vi mer; byta jobb, starta företag, bilda familj och skaffa barn, flytta eller börja studera. När välfärden fungerar kan våra föräldrar känna sig trygga med sitt boende och sin omsorg. Det tjänar vi alla på.

Men ibland fungerar inte välfärden. Täbys hantering av sina äldreboenden är ett trist exempel, med bristfällig planering och stor platsbrist. Många av våra äldre och sjuka kommuninnevånare hänvisas idag till dyrt uppköpta platser utanför Täby kommun. Vi anser inte att detta är god omsorg om vare sig skattemedel eller om den sjuke och dennes anhöriga.
Vi vill erbjuda en trygg äldreomsorg inom kommunens gränser, gärna ett kommunalt trygghetsboende i form av hyresrätt. Den som har beviljats plats på ett vård- och omsorgsboende ska alltid ha rätt att bo kvar i Täby. Ett antal boenden ska kunna vara bostad även för maka/make, för att garantera en sista tid tillsammans. Fler gemensamhetslokaler för social samvaro bör inrättas. För verklig valfrihet och stabilitet över tid behöver vi också en kommunal hemtjänst i Täby.
Det ska också vara en självklarhet med så kallade korttidsplatser inom kommunen. En korttidsplats ger möjlighet till avlastning för den anhörige som vårdar en sjuk eller gammal människa i hemmet. Korttidsboende kan även fungera som tillfällig lösning i avvaktan på vård- och omsorgsboende. Överförmyndarnämnden i Täby är hårt belastad med många ärenden och liten personalstyrka. Kommunen tar emot ensamkommande flyktingbarn som enligt lag ska ha en god man. Här krävs erfaren personal med tillräcklig arbetstid. Nämnden måste förstärkas.
Vi  prioriterar investeringar i det gemensamma, framför fler skattesänkningar. Vi vill att Täby kommun satsar på omsorgen om våra unga och gamla.

facebook Twitter Email