Upphäv beslutet om försäljningen av Milstensskolan!

PRESSMEDDELANDE 2018-07-02

Kommunfullmäktiges i Täby kommun beslutade den 21 maj 2018 att sälja skolfastigheten Milstenskolan till Actus Täby AB fastighetspartner till Pysslingen förskolor och skolor del i skolkoncernen Academedia. Annica Gryhed, gruppledare (S) Täby har begärt beslutet laglighetsprövat, då det bör betraktas som gynnande av enskild näringsidkare.

Pysslingen som driver grundskolan (f-9) Milstenskolan har idag ett hyreskontrakt på fastigheten med Täby kommunfastigheter. På fastigheten finns också uppförd byggnad av Actus, som Pysslingen hyr av densamma. Täby kommun har i dag en stabil hyresintäkt från fastigheten. Actus Täby AB har av Täby kommun exklusivt, med åsidosättande av konkurrens på marknaden erbjudits att köpa fastigheten och får med beslutet köpa den utan att någon annan fått möjlighet.

Genom försäljningen gör sig Täby kommun av med en värdefull tillgång i form av en skolfastighet i ett populärt och väletablerat villaområde. Kommunen minskar dessutom sin egen rådighet i att planera för kommunens elever som de har ansvar för. Att sälja fastigheten Milstenskolan är inte en god ekonomisk hushållning och inte heller ett ansvarsfullt sätt att hantera medborgarnas gemensamma tillgångar, säger Annica Gryhed gruppledare och kommunalråd i opposition (S).

 

Milstenskolan, tidigare Gripsvallsskolan, avknoppades 1999 genom ett beslut av moderaterna i kommunstyrelsen. Den var en av skolorna i den våg av skolor och förskolor som moderaterna avknoppade i Täby. Avknoppningarna upphörde med den riksbekanta domen i kammarrätten 2009 som förklarade avknoppningen av Tibble gymnasium olaglig.

 Att nu i förlängningen sälja den kommunala fastigheten Milstenskolan exklusivt till ett privat fastighetsbolag som är partner med huvudman som tidigare fått avknoppa driften, är en mycket dålig idé. Det bör rimligtvis inte bara betraktas som oetiskt och dålig politik, utan också som otillåtet gynnande av enskild näringsidkare. Både Actus och Pysslingen gynnas på ett särskilt sätt av affären och det utan att Täby kommun anger synnerliga skäl. Jag har därför begärt laglighetsprövning i förvaltningsrätten för att pröva beslutets laglighet och därmed att begärt att det upphävs, säger Annica Gryhed (S).

 

För mer information:                                                  

Annica Gryhed                  

Gruppledare, kommunalråd i opposition (S)

076/6439802

annica.gryhed@taby.se

facebook Twitter Email