Varför mörkar M sin egen politik?

Annica Gryhed (S) gruppledare skriver i veckans Mitti Täby om Moderaternas vägran att svara på hur de vill hantera kommunens mark och fastigheter. Visst hade det varit bra om svar getts till väljarna innan valet! Men frågorna om kommunens tillgångar, planering och ekonomi kvarstår. Läs:

Mot bakgrund av både stora utförsäljningar som täbymoderaterna drivit igenom och att de gjort klart att de vill sälja all mark i Åva-Tibbletriangeln ställde jag en enkel och rak fråga angående de kommunala mark och fastigheterna: Hur ser moderaternas totala utförsäljningslista av täbybornas tillgångar ut?

När svaret kom så blir det tydligt att det vill de inte tala om. Hellre talar man om annat och avslutar med att täbyborna inte ska betala för att få nya grannar. Inställningen är på flera sätt anmärkningsvärd. För det första är det inte att respektera väljarna att inte vilja svara på hur långt utförsäljningspolitiken ska gå och vad som står på säljlistan. Varför mörkar täbymoderaterna sin egen politik?

För det andra så gör de än en gång klart att ta sitt ansvar för tex Täbys unga , genom att investera i hyresrätter till rimlig hyra – det tänker man inte. De anser att det är mer rätt att andra kommuners invånare får ta den investeringen (och få trevliga grannar).

För det tredje kan jag undra hur deras plan är att kommunen ska kunna hålla en sund ekonomi och planering när skolor, äldreboenden och mark tillslut är sålda? Tystnaden är talande.

 

facebook Twitter Email