Varför vill inte alliansen veta hur står det till med kvaliteten i Täbys gymnasieskolor?

Täby har som målsättning att ha Sveriges bästa skolor. Det är en målsättning som vi socialdemokrater stödjer. Täbys kommunledning berömmer sig också för att eleverna vid Täbys skolor har bland de högsta genomsnittsbetygen i hela landet, Täby befinner sig på plats två av 290 i Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga rapport Öppna jämförelser Gymnasieskola 2017. Det är något som eleverna i Täbys skolor kan känna sig stolta över.

Om Täby kommun kan se det som ett bevis på att man gör rätt är däremot tveksamt. Elevers skolresultat kan allmänt sägas bestämmas av två slags faktorer: sådant som skolan kan respektive inte kan påverka. SKL gör därför i sin rapport flera jämförelser, och i en av dem har de bett Statistiska centralbyrån (SCB) att ta reda på hur kommunernas betygsnivåer förhåller sig till varandra om man på statistisk väg tar hänsyn till bakgrundsfaktorer som inte har med skolornas och kommunernas arbetssätt att göra. Ett exempel är utbildningsnivån bland elevernas föräldrar, något som inte skolorna eller kommunerna kan påverka samtidigt som det direkt inverkar på elevernas betyg. I den här jämförelsen faller inte Täbys resultat så väl ut som i den tidigare, placeringen blir nu 110 av 189. Täby resultat är m.a.o. ganska genomsnittlig. Det här raset i rangordningen är inte heller någon tillfällighet, utan samman sak sker i alla jämförelser SKL har gjort under de senaste åren.

Läs mer under Aktuella nämndrapporter: http://www.socialdemokraternaitaby.se/var-politik/aktuella-namndrapporter/

facebook Twitter Email