Vårt valbudskap gäller även efter valet – välfärden först!

I veckans Täby Nyheter (v43) publicerar Annica Gryhed (S) gruppledare och kommunalråd i opposition debattinsändare om att Socialdemokraterna i Täby står fast vid sitt valbudskap. Välfärden för barn, ung aoch äldre går före skattesänkningar och att lägga avsatta budgetmedel på hög. Läs:

Det är budgettider och de styrande partierna slår sig för bröstet att Täby kommun har utsetts av Dagens Samhälle som landets näst effektivaste kommun. De områden som granskats är hela välfärdsområdet. Men vad innebär Täby kommuns effektivitet i praktiken?

När vi läser 2018 års delårsrapport kan vi läsa att: Nämndernas verksamhet åter går med stora överskott och för 2018 spås ett överskott på 141 miljoner kronor. Resultatet efter justering för balanskrav och synnerliga skäl prognostiseras till 103 mnkr.

Det som återigen särskilt står ut är att bland de nämnder som inte får avsättning för avsatta medel, återfinner vi de människonära nämnderna. De som förser täbyborna med social omsorg och utbildning: socialnämnden med 48 miljoner, och de båda skol/utbildningsnämnderna med 35,2 respektive 17,7 miljoner kronor. Inom socialnämnden är det framförallt de budgeterade medlen för boende LSS och hemtjänst som inte omsätts till välfärd för täbyborna. Inom utbildningsområdet är det förskola och utbildning för våra barn och unga som går med överskott. Men finns här verkligen inte ytterligare behov?

Nu sitter de lokala allianspartierna i förhandlingar och valfläsket ska hyvlas bort så att moderaterna får sänka kommunalskatten. Men från oss Socialdemokraterna står vårt budskap från valet fast. Vi kommer att genom mandatperioden fortsätta kämpa för: Att varenda unge ska bli sedd och hörd i förskola och skola, att omsorgen ska prioriteras och unga ska kunna flytta hemifrån. För oss är det inte tomma ord, och vi menar allvar med att då behöver avsatta budgetmedel för omsorg och skola komma till nytta och inte läggas på hög. Vår gemensamma välfärd måste gå före skattesänkningar!

Annica Gryhed (S), gruppledare och kommunalråd i opposition

facebook Twitter Email