Vi vill garantera att Täbys unga ska kunna flytta hemifrån

Socialdemokraterna i Stockholm stad vill nästa mandatperiod införa en flytta-hemifrån-garanti som omfattar alla mellan 18 och 25 år. Efter att ha byggt fler bostäder än någonsin tidigare i stadens historia och rekordmånga hyresrätter har (S) ambitionen att garantera unga stockholmare ett förstahandskontrakt.

Målet att ungdomar ska kunna ha ett eget boende är gemensamt för Socialdemokraterna i Stockholms län. Alla kommuner jobbar därför med att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. I Sundbyberg finns redan en ungdomsbostads-garanti och fler kommuner kommer införa en sådan. För att garantin ska gå att genomföra krävs det en betydande del hyresrätter.

I kommuner som Täby där Moderaterna sålt det kommunala bostadsbolaget kommer det att ta längre tid. Men ambitionen är densamma.

– Jag vill att unga täbybor ska kunna flytta hemifrån och börja sitt vuxenliv. En egen bostad innebär både trygghet och frihet, säger Annica Gryhed, gruppledare och kommunalråd i opposition (S)

Socialdemokraterna i Täby vill kommande mandatperiod investera i ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag och även se till att särskilda ungdomsbostäder byggs. Därtill behövs en kommunal bostadsförmedling i Täby där viss andel av lägenheterna viks åt täbybor.

– Vi vill lägga om bostadspolitiken i Täby och bygga fler hyresrätter både kommunala och privata. På sikt vill vi att det ska vara möjligt att även unga täbybor ska kunna omfattas av en flytta-hemifrån-garanti, säger Annica Gryhed (S).

 

För mer information:                                                 

Annica Gryhed                  

Gruppledare, kommunalråd i opposition (S)

076/6439802

annica.gryhed@taby.se

facebook Twitter Email