Hur vill vi bo i Täby? Öppet möte om bostadsbrist och framtidens Täby

Välkommen till ett öppet möte där vi diskuterar bostadsbristen i Täby och dess möjliga lösningar tillsammans med inbjudna gäster.

I den bostadspolitiska panelen ingår: Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm Kerstin Kärnekull SAR/MSA Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH i Stockholm Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen André Jacquet, styrelseledamot, jagvillhabostad.nu Moderator: Renate Minas Onsdag 16 maj klockan 18-10  Bibliotekets hörsal,  Kulturhuset, Biblioteksgången 13 Vi bjuder på kaffe och bulle. Vi socialdemokrater vill kunna…

Läs mer

Ska pengarna läggas på hög eller komma till nytta för Täbyborna?

Annica Gryhed (S) skriver i debattinsändare i veckan Täbynyheter hur moderaterna samlar in överskott och lägger pengar på hög istället för att se till att de går till välfärd och service till kommunens invånare. Men det finns alternativ; det går att istället satsa på våra barn, unga och äldre och se till att ta de första stegen mot en bättre bostadssituation i Täby. Den 9.e september kan du rösta för ett Täby där vi bryr oss mer om varandra! Läs:

2017 visar Täby kommun ett ekonomiskt resultat som innebär ett överskott om 149 miljoner kronor, 9 av 22 verksamhetsmål nås. Det är dags att fråga oss om de ekonomiska medlen under 2017 hade kunnat hanteras på ett sådant sätt inom verksamheterna att vi uppnått; balanskraven, högre andel av de uppsatta målen och dessutom tillfört Täbyborna…

Läs mer

Nyhetsbrev från Annica Gryhed

Nu finns nytt nyhetsbrev från Annica Gryhed, gruppledare och kommunalråd i opposition för Socialdemokraterna i Täby . I nyhetsbrevet kan du läsa om:

Täby kommuns bokslut för 2017 visar återigen på stora överskott och socialnämnden står ut genom sina överskott samtidigt som tex hemlösa barnfamiljer placeras på vandrarhem långt från Täby. 9 av 22 mål för kommunen uppnås men det moderatledda styret är nöjda ändå. Men visst borde vi kunna nå fler mål och se till att de…

Läs mer

S-förslag: 1 barn = 1 peng Höj kvalitén i förskolan med full förskolepeng!

PRESSMEDDELANDE 2018-04-24

  Socialdemokraterna i Täby vill höja kvalitén på Täbys förskolor. På kommunfullmäktige den 23 april 2018 lämnade Socialdemokraterna i Täby in en motion: ” Full förskole- peng oavsett vistelsetid i förskola”. Motionen vill höja kvalitén i Täbys förskolor genom att föreslå stärkta och mer stabila ekonomiska resurser till förskolorna. Förskolorna föreslås få en enhetlig förskolepeng,…

Läs mer

Fira förstamaj med Socialdemokraterna i Täby!

Tillsammans för trygghet! Kom till Täby torg, Täby C, den 1 maj kl 11 och fira förstamaj med oss Socialdemokrater i Täby!

Det blir tal, artistuppträdanden, barnaktiviteter och bjuds på fika! Efter avslutat firande på Täby torg åker vi gemensamt i abonnerad buss in till Humlegården och det stora första förstamajtåget som går mot Norra Bantorget.

Läs mer

Mobilförbud för arbetsro och jämlikhet i skolan

I Täby Nyheter v 15 publicerades en stor artikel om Socialdemokraternas vallöfte att införa ett nationellt mobilförbud i skolorna på lektionstid. Trygghet, studiero och fokus på kunskap ska råda i varje klassrum. Socialdemokraterna bygger nu vidare på det största trygghetsprogrammet i modern tid och presenterar flera förslag för ordning och reda i skolan. Vårt oppositionsråd Annica Gryhed uttalade sig om mobilförbudet i artikeln.

” – Praktisk politik handlar om att man måste lösa de problem som finns där på bästa möjliga sätt. Det här är ett problem som behöver lösas, säger Annica Gryhed (S). För socialdemokraterna spelar klassfrågan en viktig roll i diskussionen. Om mobiltelefoner ska användas i undervisningen bör man ha i åtanke att inte alla barn…

Läs mer

Nej tack till 100% män som representanter för Täby kommun!

PRESSMEDDELANDE 2018-04-13

På kommunstyrelsens möte den 9:e april beslutades om tävlingsprogram för arkitekttävlingen Tibble-Åva-triangeln. Målsättningen är en stadsdel där verksamheter, människor, byggnader och offentliga rum bidrar till ett inkluderande stadsliv som skapar värde för alla och som ger ett internationellt avtryck. Här skapas flexibla ytor som ger förutsättningar för innovation och synergier mellan skolor, näringsliv, idrott och…

Läs mer

Debatten fortsätter Socialdemokraterna svarar L om hyresrätter i Ullna Park

I ett svar på Annica Gryheds debattinsändare i Täby Nyheter påstod Ahlgren (L) att kommunala hyresrätter stod i konflikt med att utveckla möjligheterna för sport och friluftsaktiviteter för täbyborna. Självklart finns inga sådana motsättningar läs vår gruppledares svar:

Vi Socialdemokrater har länge stått upp för att Täby behöver ett kommunalt bostadsbolag med hyresrätter. Det behövs för att vi ska få en fungerande bostadssituation i Täby. För oss är det viktigt att det inte stannar vid vackra ord utan att när vi nu har möjligheten i Ullna att förverkliga kommunala hyresrätter – så bör…

Läs mer

Oacceptabelt att barnfamiljer hänvisas till boende på vandrarhem. Rapport från Socialnämnden den 22 mars 2018 av Ghodsi Zolfagarbegi

På Socialnämndens möte den 22 mars lades förslaget till årsredovisning för nämnden fram. Vi godkände förslaget och lyfter samtidigt fram att för oss Socialdemokrater är det oacceptabelt att barnfamiljer med barn under 18 år varit hänvisade till boende på vandrarhem eller motsvarande i bl.a. Älvsjö, Uppsala och Slagsta.

Fram till 16 november 2017 hade vi placerat 18 hushåll och det gäller 19 vuxna personer och 25 barn i vandrarhem. Vandrarhem är ingen lämplig miljö för barn.  Det kan handla om boenden där barnen delar toalett och kök med andra och där det även kan förekomma missbruk. En boendelösning som är tänkt att vara…

Läs mer

Varför vill inte alliansen veta hur står det till med kvaliteten i Täbys gymnasieskolor?

Täby har som målsättning att ha Sveriges bästa skolor. Det är en målsättning som vi socialdemokrater stödjer. Täbys kommunledning berömmer sig också för att eleverna vid Täbys skolor har bland de högsta genomsnittsbetygen i hela landet, Täby befinner sig på plats två av 290 i Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga rapport Öppna jämförelser Gymnasieskola 2017. Det är något som eleverna i Täbys skolor kan känna sig stolta över.

Om Täby kommun kan se det som ett bevis på att man gör rätt är däremot tveksamt. Elevers skolresultat kan allmänt sägas bestämmas av två slags faktorer: sådant som skolan kan respektive inte kan påverka. SKL gör därför i sin rapport flera jämförelser, och i en av dem har de bett Statistiska centralbyrån (SCB) att…

Läs mer
facebook Twitter Email