Trygghet och omsorg i Täby

Vår gemensamma välfärd gör Sverige unikt. När välfärden fungerar vågar vi mer; byta jobb, starta företag, bilda familj och skaffa barn, flytta eller börja studera. När välfärden fungerar kan våra föräldrar känna sig trygga med sitt boende och sin omsorg. Det tjänar vi alla på.

Men ibland fungerar inte välfärden. Täbys hantering av sina äldreboenden är ett trist exempel, med bristfällig planering och stor platsbrist. Många av våra äldre och sjuka kommuninnevånare hänvisas idag till dyrt uppköpta platser utanför Täby kommun. Vi anser inte att detta är god omsorg om vare sig skattemedel eller om den sjuke och dennes anhöriga….

Läs mer

Höjt barnbidrag och lägre skatt för Sveriges pensionärer

Regeringen har presenterat sitt förslag till budget för 2018. En av nyheterna är att den S-ledda regeringen höjer barnbidraget samt studiebidraget för gymnasiestuderande med 200 kronor från och med mars nästa år. – Socialdemokraterna sätter välfärden först. Regeringen prioriterar barnfamiljer och de äldre med höjt barnbidrag och skattesänkningar för pensionärerna. Samtidigt som statsfinanserna stärks med…

Läs mer

Socialdemokraterna i Täby begär uteslutning av Johan Blix, 2:e vice ordförande i Täbys kommunfullmäktige

PRESSMEDDELANDE Täby, onsdagen den 20 september 2017

Med anledning av att Johan Blix aktivt valt att arbeta för ett annat parti inom kyrkopolitiken väljer en enig styrelse för Socialdemokraterna i Täby att lämna över ärendet till av den partistyrelsen utsedda uteslutningskommission för slutgiltigt fastställande. – Våra stadgar är tydliga gällande illojalt arbete därjämte arbete för ett konkurrerande partis idéer och program, säger…

Läs mer

Bra resultat i kyrkovalet för S

Efter prelimära resultat och rösträkning kan vi konstatera att det gick bra och generellt framåt för Socialdemokraterna i kyrkovalet.

Till Täby församling ökar vi visserligen med 321 röster men ser ut att tappa ett mandat. Det kan noteras att Borgerligt alternativ i Täby församling tappade hälften av sina mandat och går från 16 till 8. I valet till stiftsfullmäktige blir vi med 28,79% av rösterna största parti och vi kniper ytterligare ett mandat; från…

Läs mer

Västra Roslags Näsby ny detaljplan antagen och många turer hit och dit

Efter många år så var det till slut dags för detaljplan för Västra Roslags Näsby. Täby planerar för fler invånare och det är bra.

Från Socialdemokraternas sida kan vi konstatera att det har varit en lång process fram till detaljplan och en hel del förändringar som inte alltid varit transparenta eller förutsägbara. En del av det som förändrats är; antal bostäder, karaktären på området, hur det ses på vikten att bevara byggnader inom planområdet, området yttre gränser. En del…

Läs mer

S kräver högre kvalité på förskolegård

  På måndagens kommunfullmäktige togs beslut om exploateringsavtal och detaljplan för Västra Roslags Näsby. I den nya stadsdelen planeras bland annat för en förskola om 120 platser. Det vinnande förslaget och som den moderatledda alliansen beslöt godkänna är ett samarbete mellan Svenska Stadsbyggen och Attendo. Enligt förslaget till fastighet skall den rymma både vårdbostäder med…

Läs mer

Ett bättre Täby – med frihet trygghet och jämlikhet

Täby kan bättre. Det går att skapa livschanser, jobb och att ta hand om varandra som medmänniskor på samma gång.

Här kan du läsa mer om vår lokala S-märkta politik. Hur ska det gå till och vad vill Socialdemokraterna i Täby? Läs vår bilaga publicerad i Mitti Täby v33 där vi presenterar vår politik för ett Täby som fördelar sina resurser så att det kommer alla till del. MITTISbilaga augusti 2017 las- fardigtilltryckRSRV

Läs mer

10 förslag för ett Täby som håller ihop!

Mycket är bra i Täby. Men visst kan Täby bättre? Vi Socialdemokrater har förslag för hur vi får ett Täby som håller ihop. Ett jämlikare Täby där alla får del av god välfärd, livschanser och framtidstro inte fördelas efter plånbokens storlek, ålder eller ursprung.

 Ta del av våra förslag och kom med och arbeta för ett bättre Täby för alla! • Bygg ungdomsbostäder för Täbys unga – möjliggör för dem att bo kvar i kommunen. • Ett kommunalt bostadsbolag med hyresrätter – så säkrar vi tillgången på hyresrätter i Täby och ser till att vi får en värdig social…

Läs mer

Lågstadiesatsningen ger mindre klasser för Täbys barn

Lågstadiesatsningen är ett statsbidrag som både kommuner och fristående huvudmän kan söka för att få ekonomiskt stöd att höja utbildningens kvalité och ge lärarna mer tid för varje elev. Statsbidraget ska gå till kostnader för: Personalförstärkning med lärare, förskollärare eller Personalförstärkning med annan personal så att lärarna i större utsträckning kan bedriva undervisning Inför läsåret…

Läs mer

Dumdristigt tacka nej till tillväxt och samverkan!

PRESSMEDDELANDE 2017-06-28

  I år firar Mälardalsrådet 25 år. Rådet är en samarbetsorganisation mellan kommuner, landsting och regioner runt Mälardalen som arbetar för en konkurrenskraftig utvecklig med bostäder och näringsliv i vår del av Sverige. Täby kommun är trots sina tillväxtplaner fortfarande inte med. Nu är det endast Täby och Danderyd av Stockholms läns kommuner som väljer…

Läs mer
facebook Twitter Email