Visar alla poster med taggen:#ekonomi

Varför mörkar M sin egen politik?

Annica Gryhed (S) gruppledare skriver i veckans Mitti Täby om Moderaternas vägran att svara på hur de vill hantera kommunens mark och fastigheter. Visst hade det varit bra om svar getts till väljarna innan valet! Men frågorna om kommunens tillgångar, planering och ekonomi kvarstår. Läs:

Mot bakgrund av både stora utförsäljningar som täbymoderaterna drivit igenom och att de gjort klart att de vill sälja all mark i Åva-Tibbletriangeln ställde jag en enkel och rak fråga angående de kommunala mark och fastigheterna: Hur ser moderaternas totala utförsäljningslista av täbybornas tillgångar ut? När svaret kom så blir det tydligt att det vill…

Läs mer

Hur mycket av Täby vill M sälja?

I veckans MittiTäby begär vår gruppledare Annica Gryhed svar från moderaternas Erik Andersson angående hur mycket av Täby de vill sälja ut. Det är en mycket ekonomiskt kortsiktig politik som de för och täbyborna förtjänar ett svar innan valet den 9 september. Läs:

De senaste 10 åren har moderatstyrda Täby kommun sålt mark och fastigheter för över en miljard kronor. Det innebär förutom att kommunens ekonomi har varit dopad av engångsförstärkningar av kassan, också att vi nu har ett läge i styrningen av Täby där vi måste tänka efter noga hur vi förvaltar täbybornas gemensamma tillgångar. Hur ska…

Läs mer

Ska pengarna läggas på hög eller komma till nytta för Täbyborna?

Annica Gryhed (S) skriver i debattinsändare i veckan Täbynyheter hur moderaterna samlar in överskott och lägger pengar på hög istället för att se till att de går till välfärd och service till kommunens invånare. Men det finns alternativ; det går att istället satsa på våra barn, unga och äldre och se till att ta de första stegen mot en bättre bostadssituation i Täby. Den 9.e september kan du rösta för ett Täby där vi bryr oss mer om varandra! Läs:

2017 visar Täby kommun ett ekonomiskt resultat som innebär ett överskott om 149 miljoner kronor, 9 av 22 verksamhetsmål nås. Det är dags att fråga oss om de ekonomiska medlen under 2017 hade kunnat hanteras på ett sådant sätt inom verksamheterna att vi uppnått; balanskraven, högre andel av de uppsatta målen och dessutom tillfört Täbyborna…

Läs mer

Nytt från gruppledare oppositionsråd (S) Annica Gryhed

Våra gemensamma medel ska vara för täbybornas bästa, inte skolföretagens.

Vad ska vi använda våra gemensamma medel, kommunens ekonomi till? Det är den fråga som ytterst den kommunala politiken kokar ner i. Hur skall den kommunala kassan stärka vårt samhälle och ge så mycket välfärd av så god kvalité till våra medborgare som bara är möjligt? Läs mer om hur vi istället för att fortsätta…

Läs mer

S kritiskt mot att Täby kommun bygger skola åt privat aktör

2017-05-26 PRESSMEDDELANDE

Socialdemokraterna riktar hård kritik mot att Täby kommun tar på sig en investering i att bygga en skola åt en annan huvudman. I tjänsteutlåtandet som var underlag till beslutet i kommunfullmäktige den 22 maj föreslogs att Täby kommun bygger en skolbyggnad för 50 miljoner för den privata friskolekoncernen aktiebolaget Inspira Fos att bedriva skolverksamhet invid…

Läs mer
facebook Twitter Email