Visar alla poster med taggen:#integration

S: Lyssna på revisionen och skaffa en långsiktig bostadspolitik!

PRESSMEDDELANDE 2018-10-23

På senaste kommunstyrelsemötet behandlades svar på Revisionens rapport om integrationsarbetet i Täby kommun. Socialdemokraterna uppmanar kommunstyrelsens majoritet att förändra bostadspolitiken till en mer långsiktig sådan i enlighet med revisionens rekommendationer. I revisionsrapporten påpekas att ”Det saknas idag en långsiktighet i bostadsfrågan. Vår bedömning är att en sådan långsiktighet är nödvändig” vidare påpekas att kommunen (Täby)…

Läs mer
facebook Twitter Email