VAL 2018

VI ARBETAR FÖR ETT SOLIDARISKT TÄBY!

Solidaritet och utveckling är kärnan i Socialdemokraternas politik. I vårt Täby ska varken inkomst eller härkomst styra människors liv. Vi vill ha ett tryggt Täby som ger välfärdens möjligheter åt alla.
 

ORDNING OCH REDA

 • Ett nytt ledarskap med kompetent upphandling och styrning
 • Välfärden går före skattesänkningar.
 • Framsynt klimatpolitik för kommande generationer.

 

HÅLLBAR BOSTADSPOLITIK

 • 30 procent hyresrätter i nybyggnadsområden.
 • Kommunalt allmännyttigt bostadsbolag.
 • Särskilda ungdomsbostäder.

 

TRYGG ÄLDREOMSORG

 • Trygghetsboende/mellanboende med hyresrätt.
 • Kommunal hemtjänst som reell valfrihet.
 • Träffpunkt för äldre i varje kommundel.

 

Vår kandidat till kommunstyrelsens ordförande Annica Gryhed Foto: Andy Phrat

EN JÄMLIK UPPVÄXT 

Grunden för våra barns framtid läggs i förskolan och skolan. Varenda unge har rätt att bli hörd och sedd.  De ska i tid få det stöd som behövs för att nå kunskapskraven. De ska få möta kunniga och engagerade lärare som känner sig respekterade i sitt yrke.  Jämlika förutsättningar ger trygga barn och ett rättvist samhälle.

LÄGG DIN RÖST PÅ SOCIALDEMOKRATERNA  DEN 9 SEPTEMBER! Inför kommunvalet 2018 prioriterar Socialdemokraterna i Täby tre viktiga områden; förskola/skola, äldreomsorg och bostäder.

 • Vi satsar på barnen. Mindre barngrupper i förskola och skola. Mer resurser till elevhälsan. Bättre insyn i friskolornas verksamhet
 • Vi satsar på äldreomsorgen. Vi vill bygga ett första trygghetsboende i kommunen. Alla ska ha rätt att bo kvar och åldras tryggt i Täby.
 • Vi satsar på bostäder för alla. Unga, barnfamiljer och äldre ska kunna finna en bostad i Täby oavsett ekonomi och bakgrund.

 

Här hittar du mer om vår politik för:

Barn och unga: http://www.socialdemokraternaitaby.se/var-politik/barn-och-unga-var-framtid/

En trygg ålderdom: http://www.socialdemokraternaitaby.se/var-politik/aldrepolitik/

Bostadspolitik: http://www.socialdemokraternaitaby.se/var-politik/bostadspolitiska-forslag/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email