1. Annica Gryhed, 47 år

Annica Gryhed Foto: Lars Nordin

Yrke: kommunalråd i opposition och legitimerad lärare

Som kvinna, mamma och med en bakgrund som lärare känner jag extra starkt för frågor om jämställdhet, goda och lika villkor för våra barn och deras miljö, samt en skola som ser till varje barns behov. Täby växer och det ska byggas över 17000 bostäder, och för mig som socialdemokrat är det viktigt att vi bygger ett Täby för alla sorters människors med en stor valfrihet i boenden och upplåtelseformer. Täby behöver inte bara bostadsrätter, utan även hyresrätter, egna hem, äldreboenden och studentbostäder.

Jag brinner för ett jämlikt samhälle där alla är fria att förverkliga sina drömmar och mål, oberoende av bakgrund. Jag vill verka för ett Täby som är öppet och där alla får höra till.

facebook Twitter Email