13. Rigmor Svaneberg, 52 år

Rigmor Svaneberg Foto: Lars Nordin

Yrke: Samhällsplanerare/fil.kand statsvetenskap

Att kunna bo stadigvarande är en rättighet, tidsbegränsat boende ska ersättas av första hands kontrakt. Mer resurser för att stävja ungas psykiska ohälsa En omtänksam och värdig äldreomsorg

facebook Twitter Email