17. Viktoria Tomsson, 22 år

Viktoria Tomsson Foto: Lars Nordin

Yrke: juriststudent och biträdande jurist

Om mig: Jag tror på ett samhälle där alla känner sig hemma – oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning och ekonomisk skillnad. ”Hur tillvaratar kommunen våra mänskliga rättigheter?” är således en ständigt återkommande fråga för mig. För det är inte i det abstrakta som våra mänskliga rättigheter efterlevs; det är i det dagliga livet; i hemmet; på jobbet; i skolan; ja, precis här i kommunen.

 

 

 

facebook Twitter Email