19. Barbro Lindberg, 67 år

Barbro Lindberg Foto: Lars Nordin

Yrke: ekonom o. fd distriktssköterska

Vision: Ett Täby som välkomnar alla människor.

Ett Täby med bostäder för alla.

Ett Täby som visar respekt för att vi är olika vi människor.

Ett Täby som med stolthet kan erbjuda fullständig valfrihet. Kommunal hemtjänst är återinförd.

Ett Täby med Äldrenämnd, vård- omsorgsboende i varje kommundel.

facebook Twitter Email