20. Jan Jacobsson, 66 år

Jan Jacobsson Foto: Lars Nordin

Yrke: F.d. Utbildare

Hjärtefrågor: Jämlikhet, där alla människor oavsett kön, ålder och kulturell bakgrund ges samma möjlighet att delta i vår samhällsutveckling.

facebook Twitter Email