3. Agneta Lundahl Dahlström, 58 år

Agneta Lundahl Dahlström Foto: Lars Nordin

Yrke: Kommunanställd

Barnen är vår framtid och därför är det viktigt med en bra skola genom hela livet. Vi behöver minska barngruppernas storlek i förskolan därför måste vi se över ersättningen. Lärarna måste få mer tid till att undervisa därför vill vi ha lärarassistenter i skolan. Vi måste också komma tillrätta med barn- och ungdomars psykiska ohälsa genom att stärka och utöka elevhälsan.  För att barn ska stimuleras och utvecklas behöver vi ha bra utemiljöer vid våra förskolor och skolor.

facebook Twitter Email