4. Janne Boman, 79 år

Janne Boman Foto: Lars Nordin

Yrke: fil.kand

Hjärtefrågor: Täby skall byggas ut på ett ansvarsfullt sätt. Hyresrätter till rimliga priser skall finnas för unga, barnfamiljer och äldre. Barnperspektivet skall genomsyra all planering. Kollektivtrafiken måste prioriteras. Det gröna Täby skall behållas och medborgarinflytandet öka.

Äldrefrågorna skall vara i fokus genom nya och olika former av boenden. Ledord skall vara social gemenskap, omsorg och service. Äldre skall ha ett verkligt inflytande över sitt liv.

facebook Twitter Email