5. Camilla Henricsson Bajas, 50 år

Yrke: Administratör

Hjärtefrågor: Täby växer snabbt och en av politikens viktigaste uppgifter är att bygga ihop det. Då är kulturen, fritidsverksamheter och idrott ett av våra bästa verktyg. Att bryta socia

Camilla Henricsson Bajas Foto: Lars Nordin

l isolering och ofrivillig ensamhet samt att vara en stöttande del av samhället är en viktig del av den ideella sektorns verksamhet.

Vi ska skapa ett lättillgängligt, rikt kulturutbud och idrottsliv, för alla medborgare.

I Täby ska ett rikt kultur- och fritidsliv vara tillgängligt för alla oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar.

facebook Twitter Email